Feature

Tidningen för 80 år sedan: Franskt försvar – och offensiv

Kalmar län Artikeln publicerades

Tyskland och Sovjetunionen är såta vänner i öster, och på västfronten skördar Frankrike framgångar. Kriget rullar vidare, liksom vardagslivet i Kalmar län för 80 år sedan.

Maginot-linjen beskrivs i ett långt reportage den 30 september 1939 som en 800 kilometer lång fästning längs den tysk-franska gränsen. Livet för både de som byggt och de som tjänstgör i försvarssystemet beskrivs i texten: ”Ständigt råder här samma temperatur, sommar som vinter. Allting är konstgjort, klimatet, fuktighetshalten i luften, ja, till och med själva luften alstras delvis på konstgjord väg”.

Samtidigt konstateras att försvarsverket kan betraktas som ointagligt när det gäller marktrupper, men knappast hjälper mot en flygkår.

”Om landet angripes med en flygkår, d.v.s. en luftflotta om ett eller annat tusental maskiner transporterade en väl beväpnad armé in på franskt territorium genom att helt enkelt flyga tillräckligt högt över gränsen, för att gränsfästningarnas luftkanoner ej skola kunna nå de fientliga flygmaskinerna. Vid en sådan form av krigföring förefaller det ju som om de så omsorgsfullt utförda fästningarna skulle vara till föga nytta.”

Så långt hade ännu inte den tyska armén kommit i sin omsvängning från öster. Istället var det fransmännen som rykte in i Tyskland. Enligt rapporterna hade 50 tyska byar, varav fyra med befolkning över 6 000 personer, ha intagits. Men oro fanns över att den tyska armén snart skulle gå på offensiven, och då via Holland och Belgien.

Och apropå flyganfall berättades det i tidningen att ”Luftkriget flyttas till stratosfären”. När flygplanen med lätthet kunde nå 6 000, 7 000, ja, till och med 10 000 meter upp i luften uppkom nya problem, och möjligheter.

”Det anses icke osannolikt att planen snart måste förses med lufttäta hytter och syrgasutrustning. Hur krigföringen i luften kommer att utvecklas är absolut okänt.”

Kriget kom ytterligare ett stycke närmare Kalmar län när tyska stridskrafter tvingat till sig åtta svenska handelsfartyg utanför Ölands kust. Enligt den svenska marinen hade under söndagen en stark aktivitet med trålare, flygare och ett skolartillerifartyg pågått i området. Ett försök har gjorts att kalla in svenska fartyg innanför territorialgränsen, men åtta fartyg ska ha uppbringats av tyskarna.

”Man förmodar att de uppbringade fartygen föras till någon tysk hamn.”

Statsminister Per Albin Hansson höll sig ännu avvaktande mot högerns vilja att inrätta en samlingsregering. Men från finansdepartementet kom ryktet att en extra kronoskatt ska uttaxeras under hösten.

”De skattskyldiga ha i höst att vänta ett tillägg till kronoskatten på ganska betydande belopp till följd av krisläget”. Hur mycket meddelas dock inte.

Den som ville skydda sig från andra vindar än krigets kunde få modetips i form av en storrutig reskappa ”i ett elegant snitt med all vidden samlad i tre djupa veck baktill. I övrigt har kappan militärkrage, raglanärmar och två rymliga, invända fickor.” Eller en svart historia som beskrivs som ”hälften klänning, hälften dräkt”.

Och så kan vi inte låta bli att bjuda på det tips som borde ha fått större spridning så här 80 år senare: ”När man famlar i mörkret är det klokt att hålla de utsträckta armarna i kors över varandra, om man vill undvika att stöta pannen mot den första bästa kant”.

Tidningen för 80 år sedan: