Feature

Feature
Den här bilden ska ha tagits antingen 1892 eller 1895. Hur som helst har Odd Fellowhuset inte byggts ännu (se bildspelet nederst) utan på dess tomt finns ett mindre trähus med skylten ”Edw Berghs kontor”. Bergh var köpman och ägnade sig bland annat åt partihandel med kaffe. Huset på Larmgatans vänstra sida är det gamla kommendanthuset från 1700-talet, i dagligt tal kallat ”Kasern”, som miste sin funktion när Kalmar upphörde att vara en befäst stad. Här inrättades 1826 den så kallade Lancasterskolan, där äldre elever undervisade yngre. Sedan skolan flyttat fungerade byggnaden som fattighus fram till 1897. Sedan förra sekelskiftet finns i stället gamla Riksbankshuset på platsen. I det ljusa huset bakom Berghs kontor, på andra sidan Ölandsgatan, var Turisthotellet inrymt från 1891 fram till rivningen 1938.
Foto:

Detta innehåll är exklusivt för dig som är prenumerant