Ammar kan ha rätt till en second opinion

Högsby/Kalmar Artikeln publicerades

En "second opinion" kan vara lösningen för Ammar. Det menar chefsläkare Gunhild Nordensjö Haglund på Länssjukhuset i Kalmar.

Chefläkaren kan inte kommentera det enskilda ärendet, men det finns rutiner vid Länssjukhuset och regelverk som styr vad som gäller vid svåra medicinska lägen, förklarar Gunhild Nordensjö Haglund.

– Alla med ett allvarligt medicinskt tillstånd har rätt att få sin situation bedömd på annat håll, en så kallad second opinion. Det är i så fall frågan om ett remissförfarande till exempelvis Universitetssjukhuset i Linköping, säger Gunhild Nordensjö Haglund.

För att en remiss till en annan klinik där en läkare kan göra en förnya granskning och alltså avge en second opinion, krävs det att det är frågan om ett allvarligt läge. Det är vanligt vid olika cancertillstånd, enligt chefsläkare Gunhild Nordensjö Haglund.

– Att det skulle vara frågan om att vi inte vill skriva remiss av ekonomiska skäl finns inte. Så arbetar vi inte inom sjukvården. Vi ska inte ge onödig vård, men heller inte stoppa något av ekonomiska skäl, säger Gunhild Nordensjö Haglund.

Chefsläkarens råd till Ammar Shreitah är att han bör ta en förnyad kontakt med vården.

– Ta kontakt med vården och diskutera hur man bäst går vidare. En second opinion kan vara ett tänkbart alternativ.