KD vill ändra regler för HBAB

Högsby kommun Artikeln publicerades

Ändra ägardirektiven för det kommunala bostadsbolaget så att de får bygga även utanför centralorten.

Det skriver KD i en motion som lämnats in till kommunfullmäktige. Partiet menar att de nuvarande ägardirektiven begränsar ägandet och möjlighet till nybyggnation för Högsby Bostads AB. ”Efterfrågan på lägenheter på landsbygden kan öka i och med ökad miljömedvetenhet samt lägenhetsbrist i omgivande städer med dyra hyror och priser”, skriver KD i sin motion där de alltså vill att HBAB ska kunna bygga både bostäder och industrilokaler i hela kommunen.