Nej till permanent torghandel

Högsby Artikeln publicerades

Kommunledningsutskottet säger nej till permanenta uppställningar på torget. En ansökan har kommit in till kommunen där hen önskar ha en vagn permanent uppställd på ICA- torget. Som det är nu får man bara stå där helgfria vardagar, något kommunen har för avsikt att fortsätta med. Gata/park har ett uppdrag att se över de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. Med hänsyn till att en översyn är på gång som med största sannolikhet kommer innebära att torghandelstiderna minskas, att antalet platser minskas och att fasta platser inte kommer tillåtas förslår utskottet att ansökan avslås.