Överklagan kom in för sent

Högsby kommun Artikeln publicerades

 

Högsby kommun har överklagat ett beslut om den kritiserade kraftledning som Svenska Kraftnät planerar. Men länsstyrelsen avslår överklagandet eftersom det kom in för sent.

Länsstyrelsen har gett tillstånd för Svenska Kraftnät att passera Natura 2000-området vid Alsteråns vattensystem i Högsby kommun för den 400-kilovoltsledning som planeras. Men Högsby kommun har överklagat beslutet, bland annat med hänvisning till Naturvårdsverkets råd om åtgärder vid riksintresseområden. Man hänvisar även till Miljöbalken.

”Ur samhällsekonomisk synvinkel anser Högsby kommun att marksnål teknik skall användas. Gräv ned ledningen!”, skriver kommunen, men det hjälpte alltså inte eftersom mailet kom för sent.