Insändare & debatt

Det behövs mer elektricitet för att kunna klara den nödvändiga energiomställningen i samhället. Men kärnkraft är inte lösningen, tvärtom. Bilden är tagen i Barsebäck vars sista reaktor stängdes 2005.
Foto:
Kärnkraft

Internet
Dataskyddsförordningen (DSF), mer känd som GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation, började gälla den 25 maj i fjol. Intentionerna var goda, men har inneburit såväl krångel som stora kostnader – och till vilken nytta, frågar sig Jörgen Warborn (M), som efterlyser en utvärdering och förändring.
Foto:

Debattexter och insändare

Fill out my online form.
Fill out my online form.