Insändare & debatt

Klimatet
Avverkad energiskog framför kraftvärmeverket i Enköping. Trä kan ersätta olja i alla tänkbara sammanhang, men är det rimligt att elda upp skogen, även om den återplanteras? Skogen spyr ut precis lika mycket växthusgaser vid förbränning som fossila bränslen gör.
Foto:

Debattexter och insändare

Fill out my online form.
Fill out my online form.