Insändare & Debatt

Att använda biogas är visst sunt bondförnuft

Insändare & Debatt ,
Att köra på biogas pekar defintivt framåt, menar Anders Mathiasson, vd på Energigas Sverige, som inte har mycket till övers för kritiken från Christina Fosnes (M).
Foto:Tomas Oneborg/TT
Att köra på biogas pekar defintivt framåt, menar Anders Mathiasson, vd på Energigas Sverige, som inte har mycket till övers för kritiken från Christina Fosnes (M).

Christina Fosnes (M) kritiserar på debattsidan den 15 september den styrande majoritetens beslut att kräva biogas i sin upphandling.

Fosnes menar bland annat att Kalmars biogasproduktion inte kommer att räcka. Den farhågan delar inte jag. Sedan flera år har vi en stadigt växande biogasproduktion i hela vårt land och intresset att starta produktion är stort om bara investeringen kan räknas hem. Långsiktiga kontrakt från kollektivtrafiken är en utmärkt stimulans till ännu mer biogasproduktion och därmed ytterligare marknadsutveckling.

Kalmar läns satsning på biogas bör istället för att kritiseras berömmas utifrån ett helhetstänk. Fördelarna med biogas är så många fler än enbart som drivmedel. Produktion och användning av biogas minskar utsläppen av både växthusgaser och hälsofarliga ämnen. Genom att producera biogas tar vi också på ett resurseffektivt sätt hand om vårt avfall, sluter kretsloppet och skapar arbetstillfällen. I lantbruken och livsmedelsindustrierna runt om i Småland och från smålänningarnas egna toaletter och matrester produceras naturligt avfall, som istället för att förbrännas kan användas som drivmedel till bilar, renhållningsfordon, bussar och lastbilar.

Fosnes förordar teknikneutralitet och marknadslösningar. Men ska vi få till verklig förändring behöver ibland politiken styra utvecklingen. Att Landstinget i Kalmar väljer att ställa krav på fordonsgas i sina upphandlingar är i detta sammanhang mycket positivt. Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg i omställningen mot mindre utsläpp och renare transporter där biogas är ett klimatsmart drivmedel. Samtidigt är synergierna och mervärdena mellan lokal produktion av biogas och användning av gas i transportsektorn fler. De minskar utsläppen och oljeberoendet men möjliggör också en ny inkomstkälla för lantbrukare och skapar nya arbetstillfällen längs hela värdekedjan. Det om något är väl sunt bondförnuft?

Fosnes har rätt i att det sker en spännande och snabb utveckling av elbilar i Sverige och globalt. Men att fordonsutvecklarna skulle minska sin produktion av gasfordon är fel. Nästan samtliga fordonsutvecklare utvecklar istället nya modeller av gasbilar, gasbussar och tunga lastbilar med gasdrift. Idag rullar gasbussar i över 45 svenska städer. I Europa har ett 30-tal länder sedan många år investerat stort i gasbussar. Här kör de flesta på enbart naturgas men allt fler länder börjar nu använda även biogas. Här är Sverige med sin drygt 70-procentiga andel biogas i fordonsgasen en riktig föregångare.

Att ställa krav på biogas i upphandling är en investering för framtiden - i kretslopp, i arbetstillfällen och i omställning. Det är både smart, framtidsinriktat och kommer att löna sig på sikt. Kalmar läns befolkning kan känna stolthet och tilltro satsningen.