Insändare & Debatt

Burkinin befäster förtrycket av kvinnor

Insändare & Debatt ,
Burkini, heltäckande baddräkt.
Foto:Rolf Haid
Burkini, heltäckande baddräkt.

I Östra Småland den 18 november 2015 stoltserar Ljunghaga skola i Nybro med att de nu kan tillhandahålla burkinis, som Röda Korset skänkt pengar till.

Burkini som är ett heltäckande plagg för kvinnor och flickor att bada i, oftast använt av muslimska kvinnor. Det är sorgligt och skrämmande att konstatera att skolan och Röda Korset tycker att de har gjort något bra, när det enda de har gjort är att medverka till ett kvinnligt förtryck och en hedersrelaterad kultur. Ljunghaga skola och Röda korset tycks helt ha undgått samhällets debatter om hur vi ska värna om den jämställdhet och jämlikhet många i Sverige kämpat för i århundraden, och hur vi ska motverka en islamisk hederskultur.

Muslimska kvinnor kämpar världen över, liksom i Sverige, mot den hederskultur och det mansdominerade, patriarkala samhälle som råder i stora delar av världen. I den kampen ingår att kunna bestämma över sig själv och att kunna leva på samma villkor som män. När Storsjöbadet i Östersund i somras började sälja burkinis blossade debatten om hederskultur upp, och flera muslimska kvinnor trädde fram och uttryckte sin oro över att svenskar låter islamister utöva sin makt och sitt förtryck även här i Sverige. De menar att det svenska samhället låter det ske successivt genom att till exempel införa skilda badtider och tillhandahålla burkinis, istället för att kämpa för den jämställdhet och jämlikhet Sverige lyckats uppnå.

Vissa menar att det är frivilligt att klä sig som man vill; att det är upp till var och en ifall man vill använda burkini eller inte. Visst kan det vara så. Fast hur frivilligt är det att som ung, muslimsk tjej välja att delta i skolans simundervisning i en vanlig baddräkt när skolan tillhandahåller burkinis, och när trycket från hemmet finns för att detta skall användas. Användas av kvinnor som måste skyla sina kroppar för att bibehålla familjens heder, men inte behöver användas av män. Är det så vi vill att vårt samhälle ska utvecklas? Att kvinnor och män inte längre ska kunna bada tillsammans, särskilt inte utan att kvinnorna är täckta. Borde vi inte stå upp och visa att vi inte accepterar ett kvinnligt förtryck?

Sara Mohammad grundade organisationen Glöm aldrig Pela och Fadime, GAPF, en riksorganisation mot hedersvåld. På organisationens hemsida framgår att hedersrelaterat våld inte bara är fysiskt våld mot en kvinna, på grund av att hon fläckat familjens heder, utan att det också är ett hedersrelaterat förtryck att till exempel inte själv få bestämma hur man ska klä sig. Precis som Sara Mohammad uttrycker ska inte det svenska samhället och dess institutioner medverka till att upprätthålla kvinnoförtryck och islamiska ideal från arabvärlden! Många kvinnor som kommit hit har haft en förhoppning om att få ett friare liv, inte att hamna under ett fortsatt förtryck. Är vi inte ett land som ska fortsätta kämpa för likabehandling och fortsatt jämställdhet och tycka att det är något bra?! Idag kanske införandet av burkini bara drabbar de som redan är utsatta för ett förtryck, men snart drabbar de oss alla.

Antalet muslimska elever ökar kontinuerligt i den svenska skolan. I många klasser är svenskfödda barn underrepresenterade. Tillhandahållandet av burkinis under skolans simlektioner kommer snart att göra att detta blir norm, och att våra badkläder blir det avvikande och det icke accepterade. Är det så vi vill ha det? Att som kvinna inte kunna lägga sig på en strand eller gå till en simhall i Sverige och känna sig bekväm i bikini? Det är viktigt att tänka ett steg längre när ett beslut tas. Att göra något för att vara snäll kan få motsatt effekt. Mot vem är man snäll om burkinis tillhandahålls? Tänk efter en extra gång alla skolor innan ni gör något som bidrar till upprätthållandet av kvinnligt förtryck och en hederskultur! Tänk om, Ljunghaga skola! Tänk om Röda korset som gör reklam för att vara en neutral och opartisk organisation! Ni har precis tagit ställning för en islamisk hederskultur.