Insändare & Debatt

Dubbla satsningarna på medicinsk forskning

Insändare & Debatt ,

Vårdkostnaderna i Kalmar län och övriga Sverige väntas öka kraftigt de närmsta åren. Samtidigt halkar vi efter när det gäller satsningar på medicinsk forskning i förhållande till BNP. Det är en ohållbar ekvation.

En klar majoritet av landstingspolitiker och invånare i regionen vill se en fördubbling av investeringarna i medicinsk forskning, visar opinionsmätningar genomförda på uppdrag av stiftelsen Forska!Sverige.

Sverige har en hög ekonomisk tillväxt. Samtidigt kommer vårdkostnaderna att öka kraftigt under kommande år. De ökande kostnaderna beror bland annat på att befolkningen blir äldre, samtidigt som allt fler får kroniska sjukdomar.

Medicinsk forskning och innovation är helt avgörande för att möta samhällsutmaningen med ökande vårdkostnader. Men för varje krona som används till sjukvård i Sverige går bara två öre till medicinsk forskning. Vi anser att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt bör fördubblas från två till fyra öre.

  En ny Sifo-undersökning, genomförd på uppdrag av Forska!Sverige, visar att nio av tio invånare i regionen tycker att det är ett bra förslag. Enligt en parallell undersökning håller nio av tio landstingspolitiker i Kalmar län med.

  Och det är en lönsam investering. De senaste 30 åren beräknas till exempel hjärt- och kärlforskningen ha sparat det svenska samhället 985 miljarder kronor och under samma period förhindrat eller skjutit upp över 400 000 dödsfall.

  Att invånarna i regionen är medvetna om värdet är tydligt. 88 procent tycker att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning och anger följande orsaker: för att utveckla nya mediciner och behandlingar, förbättra hälso- och sjukvårdssystemet, få bättre hälsa för Sveriges befolkning samt skapa ekonomisk tillväxt och jobb.

  Frågan om värdet av medicinsk forskning är okontroversiell och bland Kalmar läns landstingspolitiker uppger alla svarande att det är viktigt att Sverige är världsledande inom medicinsk forskning och innovation. Men, Sverige har tappat position jämfört med andra länder och nu krävs det satsningar om vi ska kunna vända trenden och ta den roll som både politiker och invånare menar är så viktigt att ha.

  I höst presenterar regeringen en tio-årig proposition för högre utbildning, forskning och innovation. Det är ett ypperligt tillfälle för den långsiktiga satsning som Sverige nu behöver, både för att möta utmaningen med ökande vårdkostnader, för att kunna attrahera fler företag och ledande forskare inom medicin och inte minst öka hälsan i Kalmar län och nationellt.

  Anna Nilsson Vindefjärd

  generalsekreterare för Forska!Sverige

  Heidi Stensmyren

  förbundsordförande Sveriges läkarförbund

  Gunnar Ahlberg

  affärsområdeschef affärsutveckling, Praktikertjänst

  Kristina Sparreljung

  generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden