Insändare & Debatt

Dyrare skolskjuts betyder färre lärare

Insändare & Debatt ,
Är KLT ute och seglar? Dyrare skolskjuts hotar att gå ut över pedagogiken.
Foto:Ulrika Bergström
Är KLT ute och seglar? Dyrare skolskjuts hotar att gå ut över pedagogiken.

Ska det bli färre lärare i Kalmars skolor och förskolor, för att KLT höjde busspriserna?

Det tycker inte vi i Folkpartiet, men det verkar däremot de rödgröna som styr i Kalmar tycka.

När Kalmar Läns Trafik meddelade med kort varsel att de skulle chockhöja biljettpriserna från årsskiftet, så drabbades inte bara alla som arbetspendlar med bussen. Även skolskjutsen är beroende av terminskort med mera från KLT.

När det blev känt att skolskjutskostnaderna skulle öka med 2,3 miljoner kronor - 15 procent på ett år! - så sade alla politiker i Barn- och ungdomsnämnden och Södermöre kommundelsnämnd att vi måste få ersättning för detta i kommunens budget. Kalmars skolor har redan fått ett stort sparkrav på grund av kommunens dåliga ekonomi efter 20 års rödgrönt styre. Men majoriteten i kommunstyrelsens arbetsutskott ansåg att detta får vi lösa med de pengar vi redan har att bedriva skola för.

    När man svarar så, ska man vara medveten om att det är personaltätheten som det kommer att drabba. Det finns inte så mycket annat att skära ned på. Färre lärare, förskolelärare och fritidspedagoger i våra skolor, förskolor och fritidshem, för att busspriserna höjts.

    Dessutom ska man veta att skolskjutskostnaderna inte brukade vara skolnämndernas ansvar. Det låg på kommunledningskontoret tills härom året, då kommunstyrelsen flyttade över ansvaret till oss, tillsammans med en pengasäck som (någorlunda) skulle täcka kostnaderna.

    Men de sa inget om att den pengasäcken snart skulle vara på tok för liten. Hade KLT höjt priserna redan då, hade det varit kommunledningskontorets ansvar, och ingen hade kommit på tanken att säga att det ska gå ut över skolan. Men nu låter det annorlunda.

    KLT är en politiskt styrd verksamhet, och prishöjningen är ett politiskt beslut. KLT:s dåliga ekonomi kan inte ha kommit som en blixt från klar himmel. Säkerligen har väl de rödgröna landstingspolitikerna, som drev igenom KLT-beslutet, pratat med sina rödgröna kollegor, som styr i Kalmar, om att en kraftig prishöjning var på väg?

    Vi i Folkpartiet liberalerna anser hur som helst att skolskjutsen inte ska få gå ut över skolans pedagogiska arbete. I vår skuggbudget har vi som enda parti finansierat 2,3 miljoner kronor för att täcka denna prishöjning. Vi vill även att kommunen ska hitta en modell för resurser i framtiden, så att skolan inte ska hamna i skottgluggen varje gång de rödgröna bestämmer att KLT ska höja priserna.