Insändare & Debatt

EU:s avtal med USA ett hot mot framtiden

Ellie Cijvat och Lars Igeland, aktiva i Jordens Vänner ,

I veckan börjar en ny förhandlingsomgång om TTIP, det transatlantiska handelsavtalet mellan EU och USA.

De dokument som läckt ut om förhandlingarna oroar oss djupt. Risken är stor för att Sverige översvämmas av genmanipulerad mat, hormonpreparerat kött och kemikalier som förbjudits i EU.

USA har svagare miljöskydd, djurskydd, konsumentskydd och fackliga rättigheter. Storskaligheten i jordbruket är också extrem i USA vilket gör att svenska bönder kommer att utsättas för en aggressiv prispress. Redan idag går svenska grisbönder och mjölkbönder på knä, och det är bara en västanfläkt av vad som väntar med TTIP.

I andra europeiska länder har motståndet mot avtalet växt sig starkt under hösten och mer än en miljon européer har redan skrivit på ett upprop till EU i frågan. Tysklands största fackförening IG Metall har sagt nej till avtalet, och Angela Merkel tvekar. Men i Sverige är det förbluffande tyst från de flesta partier, jordbruksorganisationer och fackföreningar.

En del i planerna är ISDS, en klausul om att stora företag skall kunna stämma stater om vinstmarginalerna minskar när lagstiftning om till exempel miljö och konsumentskydd stärks. Avtalet är därmed också ett hot mot demokratin i sig. Det är samtidigt tydligt att denna klausul bara är den mest extrema delen i avtalsplanerna, och även om den skulle strykas så är TTIP ett stort framtidshot. Så varför denna tystnad?