Insändare & Debatt

Hela kommunen är en framsida

Insändare & Debatt ,

Svar på Tomas Noréns insändare den 19 maj.

Tack Tomas Norén, Blomstermåla, för ett intressant inlägg med frågeställningar om hur vi politiker ser på kommunens utveckling och om vi ser till hela kommunens utveckling.

För mig som centerpartistiskt kommunalråd och våra samverkande majoritetspartier inom Alliansen, är det självklart att tillvarata hela kommunens utvecklingskraft, både i olika tätorter och på rena landsbygden. Vi ser hela kommunens som en framsida!

Det är därför som vi har ett ambitiöst kommunalt program för att bygga ut bredband i hela kommunen. Vi är helt övertygade om att bra data- och telekommunikationer är en grundförutsättning för att människor ska kunna bo och verka i hela kommunen. Bara i år satsar vi över 18 miljoner på detta. Jag vill påstå att detta är lika viktigt idag år 2015 som utbyggnaden av elektriciteten och telefonin var under 1900-talets första del.

Det är därför som vi sedan flera år arbetar efter en långsiktig strategi att bygga ihop kommunens olika tätorter med cykelvägar. Vi har fortfarande felande länkar, bland annat mellan Timmernabben och Mönsterås. Vi planerar dock för, förhoppningsvis med Regionförbundets och Trafikverkets stöd, att bygga ut just den felande länken inom de allra närmaste åren.

Blomstermåla är en fantastisk ort som också har goda möjligheter för framtiden. Historiskt var det kraften från Alsterån och järnvägen 1897, tillsammans med alla initiativrika människor, som lade grunden för en blomstrande utveckling. Vi tycker att Blomstermåla fortfarande är en fantastisk ort som har goda möjligheter i framtiden.

Precis som på de flesta andra orterna i Sverige och världen har det skett en strukturomvandling inom industrin. Några av de gamla stolta företagen som utvecklades under 1900-talet finns inte längre. De gjorde produkter som kanske inte längre efterfrågas eller som idag tillverkas i låglöneländer. Däremot har det aldrig funnits så många företag i Blomstermåla som det finns idag, närmare 150. Förra året startades elva nya företag i Blomstermåla.

Titta bara på den gamla möbelfabriken i Åfors där det en gång i tiden tillverkades Malmstensmöbler. Den fabriksbyggnaden har Årets företagare Jimmy Persson omvandlat till ett fint företagshotell där det nu jobbar betydligt fler än när jag besökte möbelföretaget första gången vid mitten av 1980-talet. Fortfarande talas det om den gamla fanerfabriken och Kährs golvtillverkning. På det industriområdet finns det idag ett tio-tal företag med sammanlagt närmare 90 anställda. Bara för några dagar sedan färdigställdes en miljoninvestering vid Kährs sågverk där det idag arbetar över 30 personer.

Skillnaden mellan förr och nu är att det finns betydligt fler men mindre företag som är spridda på fler branscher. Det är en styrka som minskar sårbarheten och ger ökade möjligheter för tillväxt och utveckling i framtiden. Nu satsar vi på ett nytt utvecklingsprojekt som ska ge fler företag, växande företag och fler jobb i Blomstermåla och i Mönsterås kommun. Till hösten kommer vi att bjuda in Tomas Norén och alla andra Blomstermålabor med engagemang och intresse för ortens utveckling.

Nu föds det fler barn i Blomstermåla än för några år sedan och det är ökad inflyttning. Därför köper kommunen in och bygger om gamla församlingshemmet till två nya förskoleavdelningar som ska färdigställas under hösten. Vi tror också på Krungårdsskolans framtid som skola från förskola till och med högstadium. Det är därför vi investerade 15 miljoner i upprustning av högstadiet och ny matsal/cafeteria så sent som 2013-2014. Gå och titta på skolan, Tomas!

Vi är också beredda att även i fortsättningen satsa på Folkets Hus som kultur och nöjescentrum. Kommunen bidrog med sin andel när bion digitaliserades. Så sent som häromdagen beslutade vi stå för 30 procent av kostnaderna för den kommande ombyggnadsetappen. Från majoriteten i kommunen är vi också beredda att tillvarata Folkets Hus enorma möjligheter för musik, dans och annan ungdomsverksamhet. Det förutsätter dock att inte alla resurser binds upp i ett nytt dyrt hus i hamnen i Mönsterås. Lokaler har vi gott om – det gäller att skapa engagemang och verksamheter som intresserar ungdomarna i olika delar av kommunen.