Insändare & Debatt

Hur svårt är det att bredda en väg?

Insändare & Debatt
Trångt, trångt, trångt. Väg 941 behöver breddas.
Trångt, trångt, trångt. Väg 941 behöver breddas.

Med början 1999 och varje år sedan 2008 har upprustning av väg 941 (Fröseke – Grönskåra) diskuterats.

Bakom kravet står näringsliv, branschorganisation och kommun som sammantaget omfattar 85 000 personer. Om landsbygden skall kunna fortleva och utvecklas, samt skogsnäringens exportinkomster och sysselsättning tas tillvara i Kronoberg, är bättre vägar i allmänhet - och bättre länsväg 941 i synnerhet - en förutsättning.

Väg 941 möjliggör transporter för näringslivet till värde av 130 miljoner kronor per år bara för Södra och Bergs Timber och där en alternativ väg skulle innebära 1,5 miljoner kronor/år i extra kostnader för åkarna som de själva får bekosta.

Skogsindustrin, kommun, boende, jordbruk, alla är de beroende av en fungerande infrastruktur. I stort som smått, och väg 941 är kanske inte den största vägen, men en viktig länk för en fungerande bygd. Belastningen på vägen är idag så hög att den asfaltering som gjordes 2013 redan har lagats på ett 30-tal ställen.

Frågan har dragits med idel felaktigheter, såsom osakliga trafikmätningar, märkliga förslag om enkelriktning (det vore i så fall sannolikt den första längre allmänna vägsträckan i Sverige). Hur klargör man detta för åkaren från Boxholm som med fullastad lastbil och släp planerat sin resa, och ovetande om tilltaget, står vid Stenbrohult på väg till Ljungbyholm? Skulle boende utmed vägen åka runt flera mil för att komma till grannbyn? Traktorer och skogsmaskiner?.

Under hösten 2014 presenterades en utredning från Trafikverket. En fyra år gammal trafikräkning, som visade 20 tunga fordon per dygn. Verkligheten ser annorlunda ut. Från enbart Södra och Bergs framgår ett transportbehov på cirka 85 lastbilar med släp per arbetsdag. Enligt Trafikverkets utredning bör vägar med mer än 30 tunga fordon/dygn breddas till 6,5 meter. Enbart Bergs och Södras transportbehov gör att väg 941 hamnar högst upp bland de vägar som bör breddas.

Nä, nu har den här frågan slirat färdigt. Fakta är att:

• Beslut om breddning av vägen fattades utan reservationer 2013-12-13.

• Styrelsen fick entydigt uppdrag att kostnadsberäkna en breddning av hela vägen 941 samt att lägga in den i plan för 2015.

• Markägarna har tidigare accepterat att ställa upp med mark för breddning av väg 941 utan kostnad.

Vi kräver:

• att Regionfullmäktiges beslut från 2013 fullföljs, och

• att Trafikverket ges i uppdrag att planera och genomföra för breddning av väg 941 omgående.

Följer inte regionstyrelsen och regionala utvecklingsnämnden regionfullmäktiges beslut från 2013 - där samtliga partiers företrädare välkomnade beslutet - tappar man tilltro till den demokratiska processen.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.