Insändare & Debatt

Landstinget försämrar för redan utsatt grupp

Insändare & Debatt ,

Jämlik vård på lika villkor är något som både regeringen och den socialdemokratiska majoriteten i Kalmar säger sig sträva efter.

I Kalmar läns landsting förbereds samtidigt en upphandling av stomiprodukter som riskerar att försämra möjligheten till jämlik vård för stomiopererade, en redan utsatt grupp. En sådan upphandling anser ILCO (Tarm-, uro-, och stomiförbundet) är helt onödig eftersom produkterna redan tillhandahålls på nationell nivå inom ramen för läkemedelsförmånen. Staten tycker att stomiopererades produkter är så viktiga att de är med och betalar. Det systemet får vi inte slarva bort. Under 2014 fick Kalmar läns landsting cirka 550 miljoner kr av staten i bidrag till läkemedelskostnader, där stomiprodukter ingår. År 2013 var kostnaderna för stomiprodukter ungefär 16 miljoner kr.

Kalmar läns landsting planerar att strunta i den statliga investeringen som görs för stomiopererade. En stomi innebär att man har en kirurgiskt konstruerad tarmöppning på bukväggen och avföring eller urin samlas i en stomipåse som töms eller byts med jämna mellanrum. Med tillgång till rätt hjälpmedel kan en stomiopererad leva ett normalt liv med arbete, skola och fritidsaktiviteter. Utan tillgång till rätt hjälpmedel kan det uppstå vårdkrävande komplikationer, du får svårt att arbeta och att ha ett aktivt och socialt liv, blir otrygg och begränsad. En lokal upphandling av stomiprodukter som landstinget i Kalmar planerar, riskerar att begränsa tillgången till rätt hjälpmedel.

Regeringen har gett TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, i uppdrag att upphandla hjälpmedel för att personer stomiopereras ska ha tillgång till bra och effektiva stomihjälpmedel. Genom ett nära samarbete mellan TLV och ILCO, har vi idag ett väl fungerande system som uppfyller de stomiopererades behov. Nya och innovativa produkter introduceras kontinuerligt i systemet. Allt i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens målparagraf om en jämlik vård oavsett var i landet du bor.

En produkt som fungerar bra för en person kan läcka och orsaka komplikationer för en annan. Vi ser olika ut och en stomi kan göras på olika sätt. Varje stomiopererad behöver individuellt utprovade produkter för att kunna leva ett normalt liv. TLV:s nationella sortiment säkerställer att vi stomiopererade har tillgång till våra produkter via apoteken oavsett var i landet vi befinner oss. Det gör det enkelt att åka på semester eller arbetspendla utan att behöva frakta med sig ett stort och skrymmande lager av produkter.

Upphandlingen som landstinget planerar, riskerar att i hög grad minska möjligheten till en jämlik vård i Kalmar län. Under upphandlingen kommer nya produkter inte att kunna introduceras utan stora extra kostnader och på sikt är vi oroliga att sortimentet också kommer att begränsas. Landstingets primära syfte med upphandlingen är att spara pengar genom att slippa betala moms. Erfarenheten visar dock att det är svårt att nå lönsamhet och uppnå de besparingar som eftersträvas. Landstinget måste ta ansvar för lagerhållning och distribution och man går miste om det som individen betalar i dagens system, innan man nått upp till högkostnadsskyddet. Det uppstår också stora problem för stomiopererade som inte kan få tag i sina produkter när de reser eller arbetspendlar utanför landstinget.

Vi är en liten grupp men det är ett stort ansvar Kalmar läns landsting tar på sig om man tänker avstå från de satsningar som staten nationellt gör för oss stomiopererade.