Insändare & Debatt

Media konspirerar för att uppfostra svenska folket

Insändare & Debatt ,

Den nytillträdda rödgröna regeringen presenterade nyligen sin budget för 2015.

I budgeten presenterade regeringen satsningar på ca 25 miljarder kronor. Flera av satsningarna väckte medias intresse, till exempel satsningar på skolan för 3,4 miljarder kronor, infrastruktur 2,3 miljarder kronor, sjukvård och äldreomsorg ca 2 miljarder kronor vardera och sänkt skatt för pensionärer om ca 2 miljarder kronor. Men även höjda försvarsanslag med 0,7 miljarder kronor.

En satsning som fått stort utrymme i media och i debatten är slopade entréavgifter till vissa museer i framförallt huvudstaden. En reform som beräknas kosta ca 80 miljoner kronor/år.

De svenska mediernas reaktion och uppföljning på regeringens budget har dock förvånat mig väldigt mycket. Den absolut största anslagsökningen i regeringens budget har inte omnämnts i media över huvud taget, utan endast på alternativa sajter på nätet och i sociala medier.

I regeringens budget ökas anslagen för utgiftsområde 8 som innefattar migration med 3 666 miljoner kronor och utgiftsområde 13 som innefattar Integration ökas anslagen med 3 873 miljoner kronor i förhållande till budgeten för 2014. Totalt en ökning med ofantliga 7 539 miljoner kronor!

Det innebär att anslagen för de direkta kostnaderna för asylmottagning och etableringsreformen under 2015 väntas uppgå till ofantliga ca 34 miljarder kronor. Det är snart i paritet med hela Sveriges försvarsbudget. Som jämförelse kan nämnas att utfallet för dessa båda utgiftsområden för 2011 var cirka 12 miljarder kronor. Utvecklingen har med andra ord varit exceptionell och alarmerande men det tycks gå både media och politiker förbi, utan det minsta reaktion!

Hur stort genomslag har anslagsökningen fått i media? Enligt min uppfattning, noll och ingenting! En satsning på 80 miljoner kronor för slopade entréavgifter på museer debatteras flitigt men ökade anslag för invandringen på 7,5 miljarder kronor nämns inte ens i nyhetsartiklar, ledarsidor eller i debattartiklar. Något är inte friskt i Sverige!

Tidningarnas Telegrambyrå eller TT Nyhetsbyrån AB, undviker dessa kostnadsposter fullständigt i sina sammanställningar och artiklar om regeringens budget. TT:s artiklar är ofta de artiklar som lokaltidningarna använder sig av på sina nationella nyhetssidor. Därmed har TT väldigt stor makt över nyhetsflödet i svensk media och till det svenska folket. Men som säkert de flesta vet är invandringens kostnader tabu i vårt land.

Många svenskar uppfattar säkert TT som en ”statlig” och oberoende nyhetsförmedlare men så är inte fallet. TT vårdar i allra grad sin anonymitet med stor omsorg då artiklar oftast endast undertecknas med ”TT”. I själva verket är det de stora mediabolagen som äger TT Nyhetsbyrån AB. Aftonbladet är största ägaren med 20 procent, Expressen 10 procent, Dagens Nyheter 10 procent, Svenska Dagbladet 10 procent, Stampen 10 procent, Sydsvenska Dagbladet 10 procent och sedan några mindre bolag. TT är knappast någon oberoende nyhetskanal.

När man sedan synar sammansättningarna av dessa företags styrelser så förstår man hur maktkoncentrationen ser ut inom svensk media och varför det svenska folket inte får några upplysningar om kostnaderna för den svenska invandringspolitiken utan istället skall uppfostras till att ”gilla olika”. Jan Helin, Thomas Mattsson och Peter Wolodarski gillar däremot lika tillsammans med andra chefredaktörer och styrelser i mediebranschen.

Är det så konstigt att fler och fler svenskar överger svensk dagspress och istället söker nyheter på alternativa sajter på nätet och i sociala medier eller kanske till och med i utländska nyhetskanaler för att hitta hela sanningen.