Insändare & Debatt

Nej, Sverige kommer inte att sitta i Natos knä

Insändare & Debatt ,

Replik på Jan G Anderssons inlägg om Nato och värdlandsavtalet den 25 april.

Nej! Värdlandsavtalet är inte ett sätt att smyga in Sverige i Nato, som Jan G Andersson påstår den 25 april. Tyvärr far det runt många felaktigheter i debatten om värdlandsavtalet och Andersson för fram några av dem. Låt oss därför göra några klargöranden och ge en faktainjektion till debatten.

Till att börja med välkomnar vi diskussion kring de ärenden som riksdagen hanterar och som kan ge upphov till oro och frågor. Men låt debatten föras med faktagrundade argument.

Värdlandsavtalet med Nato är ett övergripande avtal som reglerar juridiska och finansiella aspekter av att ge och ta emot civilt och/eller militärt stöd. Det kan ske i fred, kris och krig. Avsikten med avtalet är att Sverige som värdland kan lämna ett effektivt stöd för militär verksamhet på svenskt territorium i samband med övningar, kriser eller militära operationer. Verksamhet som kan ske i Sverige eller i vårt närområde. Detta är inte att bakvägen bli medlem i Nato.

  Att avtalet skulle tillåta ett annat land att ”bära in” kärnvapen i Sverige som Jan G Andersson skriver är direkt felaktigt. Avtalet ger inte Nato rätt att placera kärnvapen på svenskt territorium. Värdlandsavtalet i sig innebär inte så mycket som en fickkniv in i Sverige.

  Det går inte att jämföra med när Sverige 1941 släppte igenom den nazityska Engelbrechtdivisionens 14 000 man genom landet. Avtalet handlar om regleringar för vad som ska gälla i de fall beslut tas om att genomföra en övning eller insats. Jan G Andersson blandar här äpplen och päron eller kanske snarare äpplen och tennisbollar.

  Det tål att upprepas att Sverige har valt en samarbetslinje, inte en isolationslinje. Vi är och ska fortsätta vara militärt alliansfria. Vi har valt att höja vår militära förmåga genom att samarbeta med olika länder och organisationer för att på bästa sätt kunna försvara våra värderingar om demokrati, fred och rättvisa.

  Det är sant att statminister Stefan Löfven har sagt att avtalet inte är någon smygande doktrinförskjutning, men vår argumentation bygger på mer än så. Vi har läst avtalet och propositionen, nagelfarit texten, prata med experter och varit på dragningar. Vi hade reagerat om den oro som Jan G Andersson med flera för fram vore befogad.

  Vi sätter oss inte i knäet på Nato i och med värdlandsavtalet. Vi ger inte upp vår suveränitet eller vår militära alliansfrihet. Vi väljer att samarbeta. Vi är realistiska nog att inse att det är vägen framåt.

  Åsa Lindestam (S), vice ordförande i riksdagens försvarsutskott

  Kenneth G Forslund (S), ordförande i riksdagens utrikesutskott