Insändare & Debatt

Polisen hjälpte flyktingar till Sverige

Insändare & Debatt ,

Under andra världskrigets naziockupation av Danmark och Norge skedde följande med ett viktigt samhällsorgan: polisen.

I Danmark 1944 deporterades 1 700 anställda inom polisen med båt från Köpenhamn till Tyskland och ytterligare 288 poliser från Fyn och Jylland till koncentrationslägret Buchenwald. I Norge var 42 procent av poliserna med i det enda tillåtna partiet, det norska nazistpartiet NS.

Ett exempel på strålande polisarbete under denna tid finns i Sverige. Göte Friberg var polisintendent i Helsingborg under andra världskriget och chef över utlänningsavdelningen. Trots de svenska myndigheternas krav på absolut neutralitet hade Friberg tillsammans med överkonstapel Palm och konstaplarna Olson och Fäldt nära kontakter med den danska motståndsrörelsen. Särskilt nära var kontakten med den danska motståndsrörelsens flyktorganisation ”Helsingörs syklubb”. Vid flera tillfällen hjälpte Friberg personligen danska judar att fly från den danska sidan av Öresund till Sverige.

Friberg var polismästare i Helsingborg 1959-1974. Han har i boken ”Stormcentrum Öresund” skildrat sina upplevelser mellan 1940 och 1945. Efter kriget fick han utmärkelser av den danska frihetsrörelsen och 1975 av Helsingborgs stad.

Göte Friberg var född 1908 och gick ur tiden 1992 i Helsingborg. Hans minne bör vara levande i vår tid!