Insändare & Debatt

Se till att lagar och avtal följs på vägarna

Insändare & Debatt ,

Konkurserna inom transportnäringen minskar, visar statistik nyligen publicerad. Men vägtransportnäringen ligger fortfarande i topp tio som mest konkursdrabbade bransch.

Samtidigt startas nya företag inom branschen. Men hur länge ska de knappt 500 modiga entreprenörer som startade transportföretag första kvartalet i år överleva? Hur säkerställer vi att Sverige i även i framtiden kan ha en samhällsbärande transportnäring?

Vi måste fortsätta jobba för konkurrensneutral marknad, där företagen kan fokusera på att köra miljösmart, köra trafiksäkert och där alla kan ha socialt vettig situation. Vi ser ett stort behov av att upphandlande verksamheter förstår tunga transporters förutsättningar och möjligheter för verksamhetens behov. En förutsättning är att både transportköpare och transportsäljare kan ta till sig lagstiftning och dess tolkningar. Troligen behövs kompletterande information i form av mer lättlästa skrifter.

Ställ gärna tydliga krav men följ upp kraven. Kontrollera att företagen verkligen har F-skatt eller A1-blankett och betalar skatt som EU-gemensam lag föreskriver. Kontrollera genom uppföljningar hur avtalet fungerar och följs.

Sveriges Åkeriföretag har arbetat fram ett frivilligt åtagande för medlemmar i form av Fair Transport och är ett sätt att identifiera sunda och hållbara transporter. Vi vill att det ska vara vägledande för transportköp i Sverige, inte minst inom offentlig sektor som är en stor kund till våra medlemmar. Som transportköpare måste du vara med och ta ditt ansvar för mervärden som trafiksäkerhet och miljö. Åkerinäringen vill och kan leverera sunda transporter.