Insändare & Debatt

"Vi kör för din skull"

Insändare & Debatt
Att lägga hela utsläppsbördan på lastbilstrafiken är inte rättvist, skriver Thomas Hammarström, regionchef Sveriges Åkerföretag, och Christer Samuelsson, Åkeriägare.
Foto:Bertil Ericson/TT
Att lägga hela utsläppsbördan på lastbilstrafiken är inte rättvist, skriver Thomas Hammarström, regionchef Sveriges Åkerföretag, och Christer Samuelsson, Åkeriägare.

Eva Höglund (MP) framför i sin replik siffror och antaganden. Höglund ställer också frågor, och de kan vi svara på.

Vägtrafiken står för stora utsläpp, absolut. Av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, står inrikes transporter för en tredjedel det är korrekt. Men huvuddelen står personbilar för. Lätta och tunga lastbilar tillsammans står för bara en tredjedel. Och vi kör inte för nöjes skull. Vi fyller en viktig funktion åt våra kunder – industri, näringsliv och samhälle.

En undersökning vi under 2014 gjorde bland våra medlemmar, visar att redan idag använder ungefär vart tredje åkeri till del biodrivmedel, och en av tio använder uteslutande biodrivmedel i sina fordon. Ytterligare fler vill. Anledningarna till att inte en ännu större andel kör på till exempel biogas eller biodiesel, är flera, med bristandetillgång och bristande infrastruktur som huvudskäl. För nästan hälften av de som deltog i undersökningen är tillgången på biodrivmedel dålig.

Sedan 1990 har utsläppen ökat, men sjunker för varje år sedan 2009. Mängden transporterat gods ökar, och förutspås fortsätta öka. Vi kör inte för vår egen skull. Vi utför en tjänst åt våra kunder.

Sedan 1970-talet har lastbilar minskat sina utsläpp med cirka 90 procent. En fantastisk teknisk utveckling. Men det är klart vi inte nöjer oss med det. Nu står vi inför en vidareutveckling av lastbilstransporterna, med ökad vikt och längd. Längre fordon är mer trafiksäkra, det visar forskning gjord från Chalmers. Tyngre fordon är bättre för miljön, sett till mängden gods som kan transporteras. Idag visar pilotförsök på 30-procentiga minskningar i utsläpp. Och Eva, du oroar dig för mindre företag som inte fyller en bil: Åkeriföretagen är experter på logistik, och har bra kontakt med våra kunder - vi löser det.

Vi ställer oss frågande till det ”trafiksäkerhetsverk” Eva Höglund nämner. Vi vänder oss - för expertis - hellre till ett verk som inte lades ned på 1900-talet, och som vi har god dialog med, det vill säga Trafikverket.

Vi är inga motståndare varken till järnväg eller till sjöfart, tvärtom kompletterar trafikslagen varandra. Av antalet ton gods som transporteras på väg inom EU, liksom i Sverige, sker 85 procent på sträckor under 15 mil. De finns alltså inget alternativt transportsätt, lastbilen behövs. För vilka tåg kör mjölken från ladugården till mejerierna och flis från skogen till bruken?

Vi välkomnar och stöttar utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle, och vi arbetar kontinuerligt med utveckling av både teknik och personal. Men det måste finnas förutsättningar, långsiktighet för att företagen ska kunna satsa miljövänligt. Att lägga hela utsläppsbördan på lastbilstrafiken är inte rättvist, och inte rättvisande. Vi jobbar för sjysta transporter utförda med miljötänk, trafiksäkerhet och ansvar. Att påstå att åkeriföretagarna kör sitt eget ”race” kan inte vara längre från sanningen; vi kör för din skull, Eva Höglund.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.