Insändare

800 elever i en skola eller 665 i två skolor

Insändare ,

Emelie Sjöqvist (C) baserar sin debattartikel den 31 januari på orden trygghet men samtidigt bortser hon helt från de alternativ som finns.

Alternativen är att utöka någon av de befintliga F-9 skolorna med fler elever och antalet skulle då i en första etapp hamna på cirka 665 elever mot vårt förslag på gemensam högstadieskola på 800 elever. Emelie Sjöqvist påstår då i sitt inlägg att skillnaden på 135 elever kommer att vara helt avgörande för hur matsalssituationen, mobbning och gängbildning utvecklas. Det är viktigt att alla förstår att skillnaden på de båda förslagen inte är större än så vad gäller skolstorlek, så var går gränsen för storskola?

I statistik hos Friends kan man läsa att mobbning är vanligast i årskurs 3-6 och att då göra F-9 skolor med 665 elever anser inte jag vara ett tryggare alternativ. Det är under tiden F-6 vi har möjligheten att bygga upp tryggheten för eleverna.

Vi har idag svårt med rekrytering av högstadielärare och en gemensam nybyggd skola kommer att underlätta rekryteringsbehovet och dessutom skapa samordningsvinster som idag inte finns och inte heller kommer att finnas med övriga alternativ.

Sedan har Emelie Sjöqvist rätt, det kommer att komma kostnader för skolvägar, viss ombyggnation samt för skolgårdar men det är en satsning för framtiden som vi anser nödvändig. Att bygga ut Madesjöskolan för att klara 665 elever kommer också att kosta pengar men skapar istället problem som att till exempel stora delar av skolgården kommer att behöva byggas bort.

Vi står alltså inför valet att:

• Ha två F-9 skolor med elever upp till 665 elever i första skedet med sedan begränsade möjligheter att växa ytterligare vid behov. Dessutom med rekryterings- och samordningssvårigheter.

• Ha en högstadieskola med 800 elever med möjlighet att från början planera bygganden efter antalet elever och dessutom underlätta rekrytering och samordning. Samtidigt som vi får 3 F-6 skolor i Madesjö, Paradiset och Västeräng med ett rimligare antal elever då både Madesjö och Paradiset får färre elever än idag.

Tobias Fagergård (S)

Ledamot i lärande- och kulturnämnden