Insändare

Älgen steg ur havet

Insändare ,
Gösta Friberg följde den här älgen från horisontlinjen sex kilometer ut från Sebybadet på sydöstra Öland och ända in till land. Det tog den tre timmar att tillryggalägga sträckan.
Foto: Gösta Friberg
Gösta Friberg följde den här älgen från horisontlinjen sex kilometer ut från Sebybadet på sydöstra Öland och ända in till land. Det tog den tre timmar att tillryggalägga sträckan.