Insändare

Äntligen tillåts tyngre lastbilar i Kalmar län

Insändare ,
Moderaterna gläds åt att upp till 74 ton tunga lastbilar nu ska få trafikera länets vägar.
Foto:Tomas Oneborg/TT
Moderaterna gläds åt att upp till 74 ton tunga lastbilar nu ska få trafikera länets vägar.

Vägnätet i Kalmar län kommer inom kort att öppnas för tyngre lastbilar på upp till 74 ton. Det innebär att vägtransporterna både blir billigare och mer klimatsmarta.

Moderaterna har drivit frågan om tyngre lastbilar länge och vi är nöjda över att en majoritet i Sveriges riksdag nu håller med oss. Vi förväntar oss även att regeringen följer riksdagens vilja.

Redan för fyra år sedan öppnade Finland hela sitt vägnät för tyngre lastbilar. Det har givit goda resultat och har stärkt den finländska skogsindustrins konkurrenskraft. Att Sverige nu följer efter är helt nödvändigt för att säkra jobb och tillväxt.

I Kalmar län skapar skogsindustrin flera tusen jobb. Genom att sänka transportkostnaderna för en viktig industri stärks konkurrenskraften samtidigt som fler jobb kan växa till. Moderaterna kommer alltid att prioritera jobben i Sverige. Därför för vi konsekvent en politik för att förbättra företagsklimatet i hela landet. Det behövs för att nå vårt ambitiösa mål om en halv miljon nya jobb fram till år 2025.

Trots att tyngre lastbilar både stärker svensk konkurrenskraft och minskar utsläppen från vägtrafiken har reformen motarbetats av regeringen. Störst har motståndet varit inom Miljöpartiet som konsekvent motarbetar alla typer av vägtransporter. Detta trots att studier visar att bränsleförbrukningen minskar med tio procent per ton med tyngre lastbilar. Miljöpartiets inflytande över svensk transportpolitik är skadligt.

Regeringens motstånd mot tyngre lastbilar är bara ett i raden av exempel på dålig rödgrön politik. Flygskatten, kilometerskatten och höjningen av bensin- och dieselskatten slår direkt mot människor utanför storstäderna. Därför vill Moderaterna byta ut den här regeringen så fort som möjligt.

Sverige kommer att behöva alla transportslag under en överskådlig framtid. Järnvägen går inte till varje gård, fabrik eller matbutik. Lastbilarna behövs för att knyta samman hela landet. Genom att tillåta tyngre lastbilar kommer transporterna i Sverige att effektiviseras. Det ser Moderaterna positivt på.

Jan R Andersson (M)

Riksdagsledamot, Kalmar

Jessica Rosencrantz (M)

Vice ordförande i trafikutskottet