Insändare

Bättre tågsystem kan utveckla Kalmar län

Insändare ,
Utveckla järnvägskommunikationerna för att göra Kalmar län mer attraktivt.
Foto:Ulrika Bergström
Utveckla järnvägskommunikationerna för att göra Kalmar län mer attraktivt.

Landshövding Thomas Carlzon har nyligen belyst problemen med infrastrukturen i Kalmar län. Restiden är idag avgörande hur lång tid man kan tänka sig pendla. Det är inget ovanligt att många i dag pendlar över tio mil enkel resa, där restiden är cirka en timme.

Kalmar län är ett splittrat län där norra länsdelen har dragning mot Linköping och den södra delen mot Kalmar, för studier ofta till Lund. Specialistsjukvården för befolkningen i Kalmar län är idag koncentrerad till universitetssjukhuset i Linköping. Idag pendlar cirka 1 800 personer till Kronobergs län. Drygt 1 100 till Jönköpings län samt ungefär 900 personer till vardera till Blekinge och Östergötlands län. Samtliga angränsande län till Kalmar län har universitet alternativt högskola.

Kalmar län är ett stort turistlän, framförallt sommartid. Astrid Lindgrens Värld och Öland är stora dragplåster. Sommartid stannar tågen på Stångådalsbanan vid Astrid Lindgrens Värld.

Både Stångådals- och Tjustbanorna är hotade. Det är framförallt politikerna i Östergötland som inte är intresserade av dessa banor. Dessa banor är viktiga även för Östergötland. Däremot är politikerna i Kalmar län intresserade och inser vikten av banorna.

I slutet av november gjordes en resa mellan Nässjö och Hultsfred. Styrelsen för Astrid Lindgrens hembygd, som inlett ett samarbete med de sex kommunerna längs banan, var initiativtagare till resan.

Man vill helt enkelt blåsa nytt liv i Bockabanan (Nässjö–Oskarshamn).

Även godstrafiken på järnväg behöver utvecklas. I Oskarshamn planeras för en stor kombiterminal för godshantering. Dessutom är det färjeförbindelse med Visby.

Sträckan mellan Kalmar och Alvesta samt mellan Kalmar och Linköping är mycket viktiga för länets utveckling. Anslutningar med Tjustbanan samt anslutningar i Emmaboda med Karlskrona är viktiga.

Kust till kust-banan har bra standard. Däremot behövs dubbelspår i första hand mellan Växjö och Alvesta . Det har på senaste år byggts ut flera mötesspår mellan Kalmar och Alvesta vilket snabbat upp tågen. Stångådalsbanan och Tjustbanan bör rustas upp och på sikt bör Stångådalsbanan elektrifieras.

Ett tågsystem med tåg mellan Nässjö och Oskarshamn samt Linköping och Kalmar som har anslutning med varandra antingen i Hultsfred eller Berga. Det ska även vara anslutningar i Nässjö respektive Linköping med tågen på södra stambanan. Det är av stor vikt att det är anslutningar och inte långa väntetider i Kalmar mellan Stångådalsbanan och Kust till kust-banan. Med anslutningar i Emmaboda med Karlskrona knyts sydöstra Sverige ihop med bland annat Linköping.

En kustbana mellan Kalmar och Oskarshamn och vidare mot Västervik kan stärka länet ytterligare.

Allt detta sammantaget talar för att Kalmar län kan utvecklas till ett attraktivt län om förslagen realiseras.

Christer Wilhelmsson

Ledamot i Resenärsforums styrelse

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.