Insändare

Biogas är bra för Kalmar och miljön

Insändare ,

Viss kritik är lätt att ta emot, man kan till och med ta det som beröm. Detta hände på kommunfullmäktiges senaste sammanträde i Kalmar.

Per Dahl (M) kritiserade mig och den övriga kommunledningen för att vi i budget och andra dokument talade för biogas. Han ansåg att kommunen borde hålla sig neutral i valet mellan olika fordonsbränslen. Moderaterna fortsatte att driva denna linje när det senare var dags att anta en ny upphandlingspolicy där vi föreslog att kommunen: ”vid inköp av fordon ska bästa miljöbränsle väljas, företrädesvis biogas eller el”. Här fick Moderaterna med sig Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna om att stryka skrivningen.

När kommunen för ett par år sedan skulle avge ett yttrande till landstinget inför bussupphandlingen föreslog Kalmar kommun att man så långt som möjligt skulle välja biogas som bränsle. Moderaterna gick emot. Nu gick landstinget på Kalmars linje och vi har idag en helt fossilfri busstrafik i länet där biogasdrift är det stora.

Det är lätt för mig som Kalmarpolitiker och centerpartist att stå upp för biogasen. Det är det miljövänligaste bränslet. Miljönyttan finns inte bara i bilen, utan också på annat sätt. Vi får nytta av vårt matavfall. När vi tar gas ur gödsel minskar vi utsläppen av metangas i luften och man får ett bättre gödningsmedel som innebär mindre utsläpp av näringsämnen i våra vattendrag och så vidare.

Vi har de driftiga lantbrukarna i norra kommundelen som tillsammans med entreprenören Kjell Axelsson byggt upp och driver företaget More Biogas. Gasproduktionen går att öka ordentligt, råvaran finns. Vi har Kalmarföretagen Purac och Puregas Solutions som även internationellt är bland de stora tillverkarna av biogasanläggningar.

Så jag tar med glädje emot kritik för att jag är positiv till biogas. Undrar bara om alla moderatväljare är stolta över sina kommunala företrädares agerande?

Ingemar Einarsson (C), kommunalråd