Insändare

Bra på att blunda för verkligheten

Insändare ,

Replik på Lars-Erik Andervads inlägg den 17 augusti.

Andervad replikerar på min replik till Marketta Siltanen. Eftersom han fortsätter i hennes fotspår utan hänsyn till empiriska klimatfakta och med ett undantag hänvisar till den anonyma gruppen ”forskare” anser jag att en replik är berättigad. Det undantag han nämner är Johan Rockström som såvitt jag vet inte är klimatforskare utan agronom.

Klimatändringar sker kontinuerligt men ingen har lyckats koppla dem till mänsklig påverkan genom våra utsläpp av koldioxid. FN:s klimatpanel IPCC har misslyckats trots 30 års dyra försök. De har ändå publicerat beräkningsmodeller för kopplingen koldioxid – global temperatur. Det beräknade behovet av utsläppsminskningar nedan baserar sig på dessa.

Enligt framstående fysiker som exempelvis Richard Feynman saknar koldioxid förmåga att påverka den globala temperaturen. I laboratoriemiljö kan den absorbera lite strålningsenergi, men förhållandena i atmosfären är mycket annorlunda. Det har dessutom på senare tid kommit flera utredningar som sätter koldioxidens påverkan på den globala temperaturen till noll eller mycket nära noll. De hysteriska kraven på bland annat snabba utsläppsminskningar och ökad och dyrare handel med utsläppsrätter saknar vetenskapligt underlag och är försök att klä målinriktad politik i naturvetenskapliga kläder – så kallad Lysenkoism.

Oavsett vad Andervad påstår har inget klimatavtal slutits i Paris hösten 2015 – bara ett antal frivilliga åtaganden från diverse i-länder som totalt omfattade 56 Gt (Gigaton) utsläppsminskning fram till 2030. Det är mindre än en procent av det med IPCC:s formler framräknade behovet på 6000 Gt. Dessutom tillåter överenskommelsen flera länder med Kina och Indien i spetsen att medvetet öka sina utsläpp under samma period. Detta förbigår Andervad med tystnad.

Miljöaktivister är bra på att blunda för den fysiska verkligheten när det gäller klimatpolitiken och påstår att alla utsläppsrelaterad skatter och påbud i Sverige är helt nödvändiga med tanke på jordens klimat. Jag tar den aktuella flygskatten som exempel för att visa hur verklighetsfrämmande detta är.

Flygskatten sägs minska utsläppen med 180 000 ton per år. Den siffran är nog rejält överskattad men låter imponerande och betydelsefull. En enkel beräkning säger emellertid annat. Om man använder en analogi och översätter behovet på 6000 Gt mindre utsläpp till en vägsträcka på en mil står flygskatten totalt för 3,6 millimeter av den sträckan. Dess betydelse är alltså överdriven milt uttryckt. Den är i stället ytterligare en dålig ursäkt för att dra in mer pengar till stadskassan.

Lennart Back

Före detta adjunkt i maskinteknik

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.