Insändare

Det finns andra sätt än att bygga en ny bro

Insändare ,
Det går att föreställa sig en hel mängd andra alternativ än att bygga ytterligare en Ölandsbro för att komma till rätta med trafiken till och från Öland.
Foto:Tomas Löwemo
Det går att föreställa sig en hel mängd andra alternativ än att bygga ytterligare en Ölandsbro för att komma till rätta med trafiken till och från Öland.

Återigen dyker tankar om ännu en Ölandsbro upp. Motiveringen är att den befintliga ”har gått i kapacitetstaket”.

Andra metoder än ännu ett brobygge finns!

Väg 136 mellan Algutsrum och Borgholm har fått 375 miljoner i ombyggnadspengar från nuvarande standard till 1+2-väg med vajerräcke. Motiveringen här handlar även den om ”kapacitet” men hårdaste argumentet heter ”nollvisionen”.

Något orolig för hur våra lokala byråkrater tolkar denna ”nollvision” blir man minst sagt när man studerar den sträcka man byggt förbi Ekerum.

Mot Borgholm har man i samma plan som fyra filer anlagt en busshållplats där resenärerna genom ett ”obevakat” hål i vajerräcket ska korsa två förbipasserande filer, en avtagsfil och en påfartsfil. Dessa filer har största delen på året en högsta tillåten hastighet om 90 km/tim.

Hade man haft ”nollvisionen” ens som ”en elefant” i ritrummet borde tillgängligheten till denna busshållplats bestått av en gång/cykeltunnel!

På motsatt sida i södergående riktning har man byggt en cirka 150 meter kort påfartsfil som slutar i ett djupt dike vilket jag förmodar ska vara någon sorts ”barriär” för busshållplatsen i direkt anslutning. Även här talar vi om hastigheter från 60 upp till 90 km/tim. Misstaget med för kort påfartsfil ”upptäcktes” till slut där väg 136 söderifrån går på väg 137 och bron. Misstaget rättades nyligen till med ökad påfartslängd och justerat vajerräcke. Hur kort minne har man i ritrummet?

Normalt byggs 1+2-vägarna som planfria motortrafikleder (E22 Blekinge) eller större riksvägar som 25:an mot Växjö.

Att Ölandsbron och denna del av 136:an slagit i kapacitetstaket beror dels på oss trafikanter, som inte kan hantera de trafikregler vi har, men även på Trafikverket och landstinget som hittills inte bemödat sig om att erbjuda (bygga) funktionerande pendlarparkeringar utan på flera ställen nöjer sig med ”falska” övergångsställen utan markeringar och med förbipasserande hastigheter mellan 60 och 70 km/tim.

De metoder som finns för att, utan ännu en bro, försöka komma till rätta med problemet är att åter förändra filsystemet på bron där den mot Öland längs räcket halveras till gång/cykelväg med ”nollvisionsskydd” mot motorfordonstrafiken, Övriga 3,5 filer delas upp i två med omkörningsförbud. Hastigheten dras ner till de 70 km/tim som gällde när bron var ny, långsamtgående trafik hänvisas till lågtrafiktider och undantagna från omkörningsförbudet. Samtidigt placeras fartkameror ut och bron förses med trängselavgift som andra platser i vårt land där trafikmängden är svårhanterlig. För att göra verklighet av utnyttjande av allmänna kommunikationer så utökas busstrafiken på ön samtidigt som fungerande pendlarstråk byggs. Hur detta kan fungera kommer vi att få ett smakprov på då brorenoveringen till våren går in i sitt först tätskiktsbyte.

Då det runt ön finns önskemål om reguljär färjetrafik så bör Trafikverket ta till sig detta och i statlig regi bedriva sådan, till exempel på de öländska hamnarna Mörbylånga, Borgholm, Byxelkrok och Grankullavik från motsatta hamnar som Bergkvara, Oskarshamn, Västervik och varför inte även Stockholm. Färjetrafik Mörbylånga-Bergkvara, två kommuner vilka både verkar ha fastnat med skägget i byråkratikvarnen vad gäller byggnation och användande av sina hamnar, gör att vägarna Bron-Mörbylånga kan avlastas från inte minst ”lantbruksfordon” som kyckling-, foder-, mjölk- och köttransporter.

Vill våra byråkrater var rejält djärva och lämna ett monumentalt arv efter sig gör man en ”holländare” och fyller ut sundet cirkaa 40 kvadratkilometer med början från bron i söder, vilken används som barriär till upp i höjd Bergavik. Fartygsrännan breddas till en rejäl kanal och vägar med öppningsbara broar kan byggas allt efter önskemål och ökande ”kapacitetsbehov”.

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.