Insändare

En del tror att de kan parkera var som helst

Insändare Artikeln publicerades
Detta är en busshållplats, inte en parkeringsplats.
Foto: Privat
Detta är en busshållplats, inte en parkeringsplats.

Nya resecentrum vid järnvägsstationen i Oskarshamn har varit i gång ett bra tag nu och det fungerar väl kan jag konstatera som närboende med utsikt över området.

Bussförarna, vissa av dem, har slutat köra på lyktstolparna och bilförarna har lärt sig att det är absolut stopplikt vid övergångsställena när gående vill korsa gatan. Lastning och urlastning på de olika hållplatserna fungerar i stort sett tillfredsställande och bara ett fåtal passagerare springer över gatan på felaktigt sätt.

Men det finns annat som inte är som det ska. Män, men också kvinnor, med stora ”fina” bilar tror sig ha vissa rättigheter som inga andra trafikanter har – att köra på gång- och cykelbanor. När de vill handla pizzor kör de fram och ställer sig på busshållplatsen utanför pizzeria ”Stinsen” för att slippa gå mer än några meter. Jag kan konstatera att de skulle behöva gå flera hundra meter och motionera mycket; en del övervikt skulle försvinna och hälsan skulle bli bättre!

En annan grupp är äldre män som inte har förstått eller uppmärksammat att det numera inte är tillåtet att parkera utanför pizzerian. Och när de ska köra sin väg kan de inte backa för att de inte behärskar sina bilar utan kör rätt ner på gatan över den höga trottoarkanten - med eventuella skador som följd.

Det är inte acceptabelt att lata förare tvingar bort människor som väntar på bussar, vilket kan ses på mitt foto, eller på annat sätt utsätter andra för fara. Det finns lagliga parkeringsplatser och många sådana som det stora flertalet använder. Det är kommunens sak att sätta upp skyltar eller på annat sätt se till att allt fungerar som det ska; detta oskick som jag har påtalat här inträffar minst en gång i veckan. Agera och agera nu!

Inge Karlsson