Insändare

Extrema värmeböljor 100 gånger vanligare

Insändare Artikeln publicerades

Efter den extrema värmen och alla bränderna frågar sig allt fler: Orsakas värmeböljorna av klimatförändringen, eller är det en slump?

Rätt svar är att både slumpen och klimatförändringen bidrar. Klimatförändringen har höjt sannolikheten för mycket varmt väder – men slumpen avgör när det ska inträffa. Forskning visar att extrema värmeböljor har blivit 100 gånger vanligare på norra halvklotet under de senaste 50 åren.

Världens ledande klimatforskare James Hansen och Makiko Sato vid Columbia University, delade helt enkelt in norra halvklotet i mindre områden. För varje område använde man mätvärden av medeltemperaturen under sommaren. Sedan jämförde man temperaturerna under två tioårsperioder 1951–1980 och 2005–2015.

Under den första perioden för 50 år sedan var mönstret tydligt. I en tredjedel av områdena var det kallare än normalt, i en tredjedel var det normala temperaturer och i en tredjedel av områdena var den uppmätta temperaturen högre än normalt. Men endast 0,1 procent av områdena hade en extremt varm sommar. Hur såg det då ut under den andra perioden?

Jo, i perioden 2005–2015 hade hela 14,5 procent av alla områden råkat ut för extremt varma somrar. Sådana värmeböljor har med andra ord blivit 100 gånger vanligare på norra halvklotet.

Märk väl att detta är uppmätta värden under perioder om tio år. Detta är klimatförändringen.

Denna utveckling kommer att fortsätta. Så länge jorden blir varmare blir också sannolikheten för extrema värmeböljor allt större och de för med sig torka, skogsbränder, skyfall, översvämningar, skördebortfall och gigantiska flyktingströmmar.

Det finns alltså all anledning att vara orolig för våra barns framtid. Men vår oro hjälper inte barnen. Vi måste också handla som deras försvarare, ta oss samman och vidta åtgärder.

Problemet är ju de fossila bränslena. Vi i Klimatsvaret föreslår en stigande avgift på fossila bränslen och att statens hela intäkt från denna avgift varje månad betalas ut i lika stora delar till varje vuxen medborgare. En sådan stigande avgift skulle på sikt göra slut på konsumtionen av fossila bränslen, utan att höja skattetrycket, samtidigt som vi alla får ekonomisk möjlighet att välja bättre alternativ än fossila bränslen.

Lars Almström, Klimatsvaret