Insändare

Facket, det är du

Insändare Artikeln publicerades

Vi har en kartell

för bättre lön

anställningsform

och arbetsmiljö

 

Gemensam lön

efter lagprestation

är vår idé

då delar vi lika

 

Var för sig

har vi föga makt

men tillsammans

bygger vi Sverige

Mats Hammarlund