Insändare

Fem cancerdiagnoser varje dag i Kalmar län

Insändare ,
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige<b>.</b>
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige<b>.</b>

Antalet cancerfall i Sverige är fortfarande högt. Bara i Kalmar län inträffade fler än 1 700 cancerfall under 2016 visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden. Samtidigt måste vi införa nya behandlingsmetoder och intensifiera forskningen. De offentliga investeringarna i medicinsk forskning bör fördubblas, från dagens två öre till motsvarande fyra öre per vårdkrona.

2016 inträffade 1 710 cancerfall i Kalmar län. Varje dag under 2016 ställdes alltså fem cancerdiagnoser i Kalmar län.

Bröstcancer och prostatacancer är fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest. Det höga antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer, men också på en reell ökning av antalet drabbade.

Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040.

Samtidigt finns det hopp, tack vare forskning och utveckling:

Trots att allt fler drabbas av cancer så har antalet som överlever mer än fördubblats under de senaste 60 åren, från tre av tio till drygt sex av tio.

Minst fyra av fem barn som drabbas av cancer botas idag. På 50-talet överlevde endast ett av fem barn.

Sveriges cancerforskning är i världsklass och det pågår många viktiga projekt på landets universitet. Till exempel bedrivs kliniska försök vid Linköpings universitet där man utvecklar avancerade och unika metoder för att bara inom några dagar efter operation kunna ge svar på vilken behandling patienten har mest nytta av. På så sätt kan man välja rätt behandling till rätt patient, samtidigt som kostnaderna minskar.

Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. För varje skattekrona som läggs på vård avsätts i dag endast 2 öre till att utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling för framtiden. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar 4 öre per vårdkrona. Den investeringen skulle rädda många liv, i såväl Kalmar län som nationellt och globalt.

Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

Johan Dabrosin Söderholm, dekan Linköpings universitet

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer

Läsarnas kommentarer

Din kommentar tillhandahålls av Disqus och ska ej betraktas som redaktionellt material. Genom att kommentera på Östra Småland Nyheterna så godkänner du samtidigt våra regler.

På ostrasmaland.se är det möjligt att kommentera vissa artiklar. Dock tar vi bort möjligheten att kommentera artiklar med rättsrelaterat innehåll, till exempel domar och åtal. Vi hade den möjligheten tidigare, men fick då mängder med kommentarer med innehåll som vi inte kunde publicera.

För att kunna kommentera måste du ha ett användarkonto hos Disqus, vars verktyg för kommentarer används på ostrasmaland.se. På tider då Östra Småland Nyheternas webbredaktion inte är bemannad går det inte att kommentera artiklar på ostrasmaland.se

ostrasmaland.se tillämpar eftermoderering av läsarkommentarerna. Det innebär att den som skriver en kommentar får den publicerad i det närmaste omedelbart, men att kommentaren senare kan komma att modereras bort om den inte lever upp till riktlinjerna för läsarkommentarer på ostrasmaland.se.

Det innebär också att vid publiceringen är det den som skrivit kommentaren som är juridiskt ansvarig för dess innehåll och därmed kan bli anmäld för exempelvis förtal. Efter modereringen är det ansvarig utgivare på Östra Småland Nyheterna som bär det juridiska ansvaret.

Läsarkommentarer - riktlinjer

Vi har högt i tak.

Vi har en tillåtande grundinställning.

Vi vill att användarna ska komma till tals.

Men

Vi tillåter inte läsarkommentarer i samband med rättsrelaterade artiklar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer där någon anklagas för brottslighet.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara osanningar.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppenbara faktafel.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med synpunkter eller åsikter som inte är relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi publicerar inte läsarkommentarer om etnisk grupp, kön, sexuell läggning, politisk tillhörighet, yrke eller religion om det saknar betydelse i sammanhanget

Vi tillåter kritik mot personers handlingar och beslut. Etiska spelregler gäller.

Vi publicerar inte läsarkommentarer med uppgifter som vi av etiska skäl undvikit att publicera i den diskuterade artikeln.

Vi kan publicera länkar till andra webbplatser, men de ska vara relevanta för den diskuterade artikeln.

Vi rättar inte grammatiska fel, stavningsfel, meningsbyggnadsfel mm i läsarkommentarerna.