Insändare

Fem cancerdiagnoser varje dag i Kalmar län

Insändare ,
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige<b>.</b>
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige<b>.</b>

Antalet cancerfall i Sverige är fortfarande högt. Bara i Kalmar län inträffade fler än 1 700 cancerfall under 2016 visar ny statistik från Socialstyrelsen.

Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden. Samtidigt måste vi införa nya behandlingsmetoder och intensifiera forskningen. De offentliga investeringarna i medicinsk forskning bör fördubblas, från dagens två öre till motsvarande fyra öre per vårdkrona.

2016 inträffade 1 710 cancerfall i Kalmar län. Varje dag under 2016 ställdes alltså fem cancerdiagnoser i Kalmar län.

Bröstcancer och prostatacancer är fortfarande de vanligaste cancerformerna, men hudcancer är den form som ökar mest. Det höga antalet cancerfall i Sverige beror delvis på att vi fått bättre metoder för att upptäcka cancer, men också på en reell ökning av antalet drabbade.

  Om utvecklingen fortsätter kommer nästan dubbelt så många personer leva med en cancerdiagnos år 2040. Utöver att cancer är smärtsamt för såväl de direkt drabbade som de närstående innebär det också en stor samhällskostnad. De årliga kostnaderna för cancer i Sverige uppgår till runt 36 miljarder kronor och väntas fördubblas till år 2040.

  Samtidigt finns det hopp, tack vare forskning och utveckling:

  Trots att allt fler drabbas av cancer så har antalet som överlever mer än fördubblats under de senaste 60 åren, från tre av tio till drygt sex av tio.

  Minst fyra av fem barn som drabbas av cancer botas idag. På 50-talet överlevde endast ett av fem barn.

  Sveriges cancerforskning är i världsklass och det pågår många viktiga projekt på landets universitet. Till exempel bedrivs kliniska försök vid Linköpings universitet där man utvecklar avancerade och unika metoder för att bara inom några dagar efter operation kunna ge svar på vilken behandling patienten har mest nytta av. På så sätt kan man välja rätt behandling till rätt patient, samtidigt som kostnaderna minskar.

  Det krävs mer forskning för att minska antalet cancerfall och i högre grad bota dem som drabbas. För varje skattekrona som läggs på vård avsätts i dag endast 2 öre till att utveckla bättre prevention, diagnostik och behandling för framtiden. Vi vill att de offentliga investeringarna i medicinsk forskning på sikt fördubblas och motsvarar 4 öre per vårdkrona. Den investeringen skulle rädda många liv, i såväl Kalmar län som nationellt och globalt.

  Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige

  Johan Dabrosin Söderholm, dekan Linköpings universitet

  Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden

  Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer