Insändare

God idé att bygga en Ölandsbro till

Insändare ,
Ölandsbron räcker inte till längre. Det behövs en till.
Foto:JONAS EKSTRÖMER/TT
Ölandsbron räcker inte till längre. Det behövs en till.

Börja snarast planera för ännu en bro över Kalmarsund! Det föreslår Sebastian Hallén, Liberalernas starke man i Mörbylånga kommun.

Han kandiderar i 2018 års val för sitt parti i landstinget och den nya regionkommunen. Det är ett väl genomtänkt förslag. Han gör adekvata jämförelser med den nuvarande Ölandsbron och dess betydelse idag och i framtiden. Han menar att både den gamla bron och en ny skulle behövas. Ytterligare en bro behövs inte bara för Öland och Kalmar utan för hela sydostregionen.

Det är långt ifrån idé till byggnation. Ännu en bro kommer att få tävla med andra projekt om finansiering. Det gör det angeläget att nå bredast möjliga uppslutning och bred enighet från politiska och andra intressenter i regionen. Som liberal i Kalmar kommun hälsar jag Halléns utspel med tillfredsställelse. Jag ser det som en bra politik från Liberalerna att driva frågor i hela regionens intresse.

Birgitta Nordlöw (L)