Insändare

Inledningen på en ny världsordning?

Insändare Artikeln publicerades

SVT:s Forum samlade några utrikeskorrespondenter för att diskutera hur man ska betrakta Kinas ökande inflytande i världen.

Det beror ju på att landets varuproduktion och export har utvecklats starkt. Ekonomin håller på att bli världsledande. Ett exempel på det är att det nu pågår ett ekonomiskt forum i Vladivostok. Deltagande länder är Sydkorea, Japan, Ryssland och Kina. BRICS-länderna, Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika, blir tillsammans allt starkare och de planerar att knyta ytterligare stater till sig.

USA-imperiet är efter ett hundra år på dekis och försöker behålla sin dominans med militära ekonomiska sanktioner och militära hot. NSA:s övervakning och CIA:s undergrävande verksamhet motarbetas av folk som har tillgång till sociala medier och kontrollen över viktiga underordnade allierade blir allt svagare.

En avgörande brist i korrespondenternas analyser är att de som utgångspunkt jämställer Kina med USA. Riktigt pinsamt blir det då korren för Latinamerika verkar vara totalt okunnig om CIA:s kriminella verksamhet på hela kontinenten. Har hon överhuvud taget talat med en peon, busschaufför eller gruvarbetare? En latinamerikansk arbetare har av egen erfarenhet bara ett svar: ”Yankee, go home!”.

Historiens klocka tickar och går. Länder som allierar sig med Kina ser inte det landet som ett hot. Det upplevs nog mer som en trygg och stark storebror som man kan lita på. Kinas villkor är annorlunda än ”Washingtonsurrogaten” IMF, Världsbanken och WHO. Väldigt mycket tyder på att vi äntligen ser inledningen på en ny världsordning.

Hans Skagerlind