Insändare

Klimatet kräver politisk samling

Insändare Artikeln publicerades

Så här dagarna efter valet handlar de flesta politiska analyser om svårigheten att bilda en regering.

Inget av de två traditionella blocken får ihop ett tillräckligt underlag och det spekuleras kring många konstellationer.

Men ett alternativ saknas i debatten. I dag står Sverige och världen inför en akut kris – den globala uppvärmningen. Den omställning som nu krävs är av mycket större omfattning än den Sverige gjorde under andra världskriget. En samlingsregering bör bildas av de partier som är beredda att följa FN:s klimatpanels (IPCC) rekommendationer och beredda att leva upp till Sveriges åtagande i Parisavtalet.

Detta är minimum för alla partier som anser sig ha en klimatpolitik. De åtgärder som behövs för att åstadkomma snabba utsläppsminskningar kommer att leda till stora påfrestningar för samhället och kräva stort politiskt mod. För att ändå kunna vidta dem behöver vi ett brett samarbete mellan partierna.

Klimataktivist