Insändare

Klimatförändringar hot mot kaffeodling

Insändare ,
För att hejda klimatförändringarna och ge en ny generation kaffeodlare en rimlig chans att försörja sig behöver efterfrågan på riktigt hållbart kaffe öka.
Foto:KENT GILBERT/TT
För att hejda klimatförändringarna och ge en ny generation kaffeodlare en rimlig chans att försörja sig behöver efterfrågan på riktigt hållbart kaffe öka.

Kaffeproduktionen i världen riskerar att halveras till år 2050 på grund av klimatförändringarna. Samtidigt ser allt färre unga en framtid som kaffeodlare. För att invånarna i Kalmar län ska kunna dricka gott kaffe även i morgon behöver fler ta sitt ansvar och bara köpa kaffe som är hållbart på riktigt.

Klimatförändringarna gör att det blir svårare att odla kaffe. När vädret växlar mellan torka och ihållande regn blir skördarna mer osäkra. Forskningsorganisationen The Climate Institute beräknar att kaffeproduktionen i världen riskerar att halveras till år 2050 om vi inte lyckas vända utvecklingen.

I takt med att förutsättningarna försämras väljer allt färre unga människor att försörja sig som kaffeodlare. På sikt innebär det att gott kaffe inte är något som vi kan ta för givet.

Vi på Löfbergs arbetar med utmaningarna på två sätt: Dels gör vi allt för att minimera våra egna koldioxidutsläpp, dels stödjer vi kaffeodlare runt om i världen för att de ska kunna odla mer klimatsmart och hantera klimatförändringarna på ett bättre sätt.

Trots att vi producerar dubbelt så mycket kaffe som för 20 år sedan har vi inte ökat vår elanvändning. Kaffet transporteras med båt och tåg ända in i vårt rosteri i Karlstad, och år 2020 ska vi ha 100 procent förnybar energi i våra rosterier. Samtidigt fortsätter vi att driva på utvecklingen av klimatsmarta förpackningar. Allt för att minimera koldioxidutsläppen.

Genom vår satsning Next Generation Coffee förbättrar vi möjligheterna för nästa generation kaffeodlare. Vi erbjuder bland annat utbildning och direkt handel för att de ska se en framtid inom yrket och kunna skapa ett bättre liv för sig och sina familjer.

För att hejda klimatförändringarna och ge en ny generation kaffeodlare en rimlig chans att försörja sig behöver efterfrågan på riktigt hållbart kaffe öka. En stor del av det kaffe som offentliga aktörer köper in är i dag ekologiskt, och det finns flera kommuner och landsting som går före och bara serverar kaffe som både är ekologiskt och Fairtrade-märkt.

Nu uppmanar vi fler företag och offentliga aktörer i Kalmar län att ta sitt ansvar och bara upphandla kaffe som är hållbart på riktigt. Det finns inte längre några ursäkter för att välja något annat. Även du som köper kaffe hem till dig själv bör ställa dig frågan hur kaffet är producerat. Ditt val av kaffe spelar en viktig roll, och tillsammans kan vi bidra till en hållbar kaffeproduktion och en hållbar framtid.

Lars Appelqvist

Vd Löfbergs