Insändare

Klimatmålen måste skärpas redan nu

Insändare ,
På måndagen inleds FN:s klimatmöte i tyska Bonn. I helgen har demonstrationer och manifestationer hållits i staden med krav att på snabba åtgärder för att minska utsläppen.
Foto:Roland Weihrauch/TT
På måndagen inleds FN:s klimatmöte i tyska Bonn. I helgen har demonstrationer och manifestationer hållits i staden med krav att på snabba åtgärder för att minska utsläppen.

Parisavtalet slår fast att vår klimatpåverkan ska begränsas till väl under två grader jämfört med förindustriell tid, med sikte på 1,5 grader. Missar vi målet, är risken stor att de våldsamma orkaner, översvämningar, värmeböljor och bränder som vi på sistone upplevt blir det nya normala.

Meteorologiska världsorganisationen WMO slår fast att det är bråttom att minska utsläppen, eftersom koldioxidhalten i atmosfären nu ökar i rekordtakt. Därför är FN:s klimatmöte i Bonn, 6–17 november, så väldigt viktigt, och så väl timat.

EU och 168 länder har redan ratificerat Parisavtalet - världen inser allvaret i klimathotet och FN-processen står stark trots att den utmanas av världens mäktigaste nation, USA. Men att avtalet trätt i kraft betyder inte i sig att klimatförändringarna hejdas; ambitionerna behöver förverkligas och höjas. Här ser vi tre viktiga vägar framåt:

1. Bransch- och sektorsmål. FN:s klimatmål utgår från ländernas ambitioner, men bransch efter bransch gör nu egna åtaganden, ofta för att de ser konkurrensfördelar i att ta ledarskap i omställningen. Svenska branscher är föregångare inom jordbruk, drivmedel, byggnadsindustri, luft- och sjöfart och mycket annat – och ju mer exemplet sprider sig, desto större blir klimatnyttan. Här måste politiken, oavsett partifärg, agera budbärare och inspiratör.

2. Näringslivstryck. Att vi fick Parisavtalet, och att det överlevt valet av Trump, beror mycket på att ledande näringsliv insisterat på att få långsiktiga och tydliga klimatmål. Detta engagemang är minst lika viktigt nu – inte minst inom EU där mindre klimatengagerade regeringar nu tillträtt i flera medlemsländer. Vi gläds åt de många svenska företagen på klimatmötet och uppmanar dem att höja sina klimatambitioner, öka kraven på sina samarbetspartners och utmana sina konkurrenter att göra mer.

3. Landvisa skärpningar. Parisavtalets artikel 4.11 medger att varje avtalspart närsomhelst kan höja sitt klimatmål; öka minskningstakten, inkludera fler sektorer, tidigarelägga målåren eller öka den internationella finansieringen. Att sänka ambitionerna är däremot inte möjligt. Sådana skärpningar är logiska när utsläppsminskande tekniker blir billigare och effektivare snabbare än man vågat räkna med, men också när trycket från medborgarna att minska utsläppen snabbt ökar – vilket vi nu börjar se.

Inget land har ännu använt sig av artikel 4:11. WMO:s klimatlarm och den senaste tidens våldsamma klimatrelaterade oväder bör leda till att det sker, helst redan nu på klimatmötet i Bonn. Det första land som höjer sina ambitioner får en enorm goodwill från omvärlden, kommer att attrahera gröna investeringar och trigga igång en förändringsprocess i en lång rad andra länder. 

Nu är det dags för en global, grön budgivning mellan branscher, företag och länder – kan det bli Sverige, svenska branscher, företag och kommuner som snabbast skärper sina klimatmål?

Mattias Goldmann

Vd tankesmedjan Fores med 2030-sekretariatet