Insändare

Kom med förslag om strokevården

Insändare ,

Svar på inlägget av Malin Sjölander (M) i tisdagstidningen.

Med glädje noterar jag att Malin Sjölander svarar på min korta insändare. Alliansens företrädare är svåra att få till detta. Isande tystnad är vad som brukar komma. Dock måste jag kommentera några saker i hennes svar.

För det första jag ifrågasätter inte på något sätt Malin Sjölanders roll som landstingsråd. Hon arbetar säkert efter bästa förmåga. För det andra så är jag politiskt aktiv. Jag tyckte bara att mitt (V) efter insändaren var icke relevant.

Däremot i sakfrågan behöver läsaren upplysas om en del märkliga påståenden Malin Sjölander gör om strokevården. Till att börja med får man intrycket av att de dåliga siffrorna vad gäller eftervård, med dödsfall som följd, är ett nytt fenomen.

Av en slump träffade jag “mitt” landstingsråd idag och fick veta att den statistik som föreligger har varit på landstingets agenda i tre år. Strokevården fungerar alldeles utmärkt, däremot är orsaken till antalet dödsfall efter fem månader och längre en gåta. Detta måste Malin Sjölander ha vetat om och att man jobbar med analyser av detta. Att hon vill ge sken av att detta är något nytt är alltså, som jag trodde, ett sätt att plocka poäng i kommande valrörelse. Att börja prata om ambulanser och helikoptrar är också att lämna ämnet.

“Att sitta i maktställning och bli förvånad över att det nu framkommit”, som Malin Sjölander säger är alltså inte sant. “Sitter man i majoritet har man information och möjligheter, som man inte har i opposition”! Detta är nog att ta i. Om Malin Sjölander har förslag, som jag efterlyste i min insändare, är jag säker på att de kommer att lyssnas på, om de har ett påverkande innehåll, oavsett vilken politisk färg förslagsställaren har.

Ingen blir gladare än jag, och säkert även majoriteten, om Malin Sjölander löser detta Columbi ägg. Jag är en av många som medicinerar för att just undvika en stroke.

Kåre Eriksson (V)