Insändare

Kvinnor – arbetslivets utbrända restprodukt

Insändare ,
Övermäktiga krav, obekväma arbetstider, röriga och slimmade organisationer är bara några orsaker till att antalet kvinnor som är sjukskrivna mer än dubblerats på fem år. Kvinnors hälsa måste bli en politiskt prioriterad fråga.
Foto:LEIF R JANSSON/TT
Övermäktiga krav, obekväma arbetstider, röriga och slimmade organisationer är bara några orsaker till att antalet kvinnor som är sjukskrivna mer än dubblerats på fem år. Kvinnors hälsa måste bli en politiskt prioriterad fråga.

Ska kvinnor ses som utbrända restprodukter av odrägliga arbetsmiljöer och nedskärningspolitik?

Antalet kvinnor som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa har på fem år mer än dubblerats från 20 000 till över 40 000. utmattningssyndrom och depression är idag de vanligaste orsakerna till att kvinnor inte kan gå till sina arbeten. Psykisk ohälsa bland män har också ökat om än i mindre omfattning.

Anställda inom vård- och omsorgsyrken är mest utsatta. Övermäktiga krav, obekväma arbetstider, röriga och slimmade organisationer är bara några orsaker till eländet. Oro och bekymmer för människor de har hand om i arbetet tar ofta stor plats i själ och hjärta även på fritiden.

Kvinnor som satsar tid och kraft på att vårda medmänniskor tackas med långvarig sjukdom, ekonomiska problem, stigmatisering. Detta har vi sett under årtionden. Personal inom offentlig sektor har larmat. Fackförbund har larmat. Läkare har larmat. Arbetsmiljöverket har larmat. Rapporter och utredningar har lagts fram. Vad har hänt?

Efter att har ryckt undan tryggheten för assistansbehövande siktar nu Försäkringskassan in sig på att jaga kvinnor som i samhällets tjänst blir utslagna. De ska tvingas tillbaka till sina arbeten fortast möjligt. Ansvariga politiker borde googla på Vårdguiden 1177 och sätta sig in i vad de allvarliga komplikationerna vid utmattningssyndrom leder till för enskilda patienter och anhöriga. Försäkringskassans personal ska inte lastas. De lyder order och många på myndigheten är säkert själva sjukskrivna med liknande diagnoser.

Men dubbelarbetet då? Visst, svårlagt livspussel och ojämställdhet i hemmet gör inte saken bättre om man inte får återhämta sig och kan ”tanka” efter dagens arbetspass. Att kvinnor tar större ansvar för barn och hushåll är ju ingen nyhet. Vi män måste ta vårt ansvar.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i en avsiktsförklaring med Vision och flera andra fackförbund enats om att sänka sjukfrånvaron i välfärdssektorn. De vet hur mycket sjukskrivningarna kostar och förstår vikten av att skapa ett arbetsliv där ingen ska behöva bli sjuk av sitt jobb.

Ska vi fortsätta se sönderstressade kvinnor glida förbi som på ett löpande band för att slutligen trilla ner i en säck som utbrända restprodukter av odrägliga arbetsmiljöer och nedskärningspolitik? Kvinnors hälsa måste upp på den politiska dagordningen. För att minska stressen och öka kvalitén måste det finnas tillräckligt med anställda på arbetsplatserna. Riksdag och regering måste se över dagens arbetslagstiftning. Lagar som inte skyddar arbetstagare mot överutnyttjande som leder till sjukdom är inget värda. Låt medicinsk expertis på stress, depression och utmattningssyndrom medverka i de juridiska processerna. För oss alla måste målet vara klart. Kvinnor ska inte längre offras i grottekvarnen!

Mats Ewerlöf

Före detta fackligt aktiv statsanställd, pensionär, fri debattör