Insändare

Många aktiviteter är i full gång i Norrliden

Insändare ,
Dzenita Abaza (S), kommunalråd i Kalmar.
Foto:Mattias Rubin
Dzenita Abaza (S), kommunalråd i Kalmar.

Svar på insändaren den 7 december om Norrliden av Daiko Aliassi.

Kalmar är och ska vara landets tryggaste residenskommun, vilket innebär att människor oavsett vilken del av kommunen man bor eller vistas i ska kunna känna sig trygg. Arbetet pågår inom en rad olika områden också i Norrliden, exempelvis pågår arbetet med en aktivitetspark som förhoppningsvis ska kunna möta både unga och äldres behov av både fysisk aktivitet och social samvaro och därmed fungera som en tillgänglig mötesplats för alla, biblioteket i Bergavik har en öppen programverksamhet i samverkan med bildningsförbund och andra aktörer bland annat med verksamheter som ”Vi pratar och läser på lätt svenska”, och ”Boksnack”. Den öppna förskolan i Familjecentrum är en mötesplats för barnfamiljer, där kontakter med andra familjer bidrar till nätverksbyggande och språkträning.

På Kalmarsundsskolan anordnas lovskola. Under sportlov, påsklov samt sommarlovsveckan efter midsommarhelgen erbjuds de elever som vill eller behöver gå i skolan och koncentrerat arbeta med något eller några ämnen. Syftet är att elever som behöver ska kunna förbättra sina möjligheter att nå målen, eller kunna fördjupa sig i något eller några ämnen för att på så sätt kunna nå högre resultat.

På Nova fritidsgård träffas ungdomar i en trygg och drogfri miljö tillsammans med utbildad personal. Det ligger i personalens uppdrag att bidra till att skapa goda uppväxtvillkor för alla barn och unga de möter och därmed att stötta i språkutveckling och skolarbetet.

Vi har fotbollsverksamhet för ungdomar i Norrliden, Smedby och Oxhagen.

För äldre finns träffpunkter på Norrlidshemmet och i Skogsrået. På träffpunkterna ges möjlighet att delta i gemensamma aktiviteter men även möjlighet att planera för enskilda eller gruppvisa aktiviteter.

Aktiviteterna på träffpunkterna utformas efter besökares behov och önskemål samt efter de förutsättningar som finns för verksamheten.

Utöver de kommunala verksamheterna anordnar enskilda, bildningsförbund, föreningar, fastighetsägare en rad aktiviteter och möjligheter för möten och språkträning.

Är vi framgångsrika i integrationsarbetet? Det vet vi inte än. Men vi känner att vi kommit en bra bit på väg. Vi har redan tagit emot flera hundra nyanlända som vi erbjudit boende liksom skola och utbildning. För att underlätta etablering på arbetsmarknaden kombinerar vi SFI utbildning med praktikplatser. Vi bygger många nya lägenheter, cirka 800 nu i år, vilket i sin tur sätter igång flyttkedjor. Vi satsar på skolan genom att öka lärartätheten och minska antalet barn i grupperna. I budgetdokument för nästa år finns ett tydligt uppdrag där vi kopplar integrationsarbete med arbetsmarknaden och alla våra framtida insatser ska leda till arbete och självförsörjning. För att Kalmar ska vara en stad där alla är välkomna och får chansen till ett bra liv behöver vi hjälpas åt. Invandring utgör en tillgång, för Kalmar och hela Sverige, om vi bara är beredda att ta tillvara de möjligheter som mångfald innebär.

Dzenita Abaza (S)

Kommunalråd