Insändare

Mänskliga rättigheter inte bara då det passar

Insändare ,

Juluppropets tre krav till regeringen engagerar många, däribland Fredrik Jerner (vars inlägg stod att läsa på insänt/debatt-sidan måndagstidningen).

En del påstår att vi vill återgå till situationen 2015 då mer än 160 000 asylsökande sökte sig till Sverige. Vissa känner oro för detta, vilket kan vara förståeligt, men det måste finnas ett sätt att vara human och samtidigt kontrollera situationen. De allmänna mänskliga rättigheterna gäller alltid, inte bara när det passar oss.

Juluppropet är en väl definierad uppmaning och på intet sätt ett upprop för obegränsad invandring. Uppropet handlar inte heller om att vi ska tillbaka till den situation som rådde hösten 2015, utan om vilka villkor vi ger barn och unga, liksom föräldrar, som redan är här: nämligen trygghet, framtidstro och att få leva tillsammans med sin familj.

Vi ser på nära håll hur den tillfälliga asyllagen försvårar barn och ungas situation, liksom rätten till familjeåterförening. När den tillfälliga lagen presenterades var samtliga remissinstanser starkt kritiska. All samlad kunskap visar att tillfälliga uppehållstillstånd, liksom svårigheter att återförenas med sin familj, orsakar stort personligt lidande och leder till psykisk ohälsa samt försämrar förutsättningarna för etablering.

    Vi menar att Sverige har potential att stå upp för mänskliga rättigheter och en migrationspolitik som underlättar en snabbare etablering vilket hela samhället har att tjäna på. Trygghet och familjeliv bidrar inte bara till mindre personligt lidande, det är också en bättre samhällsekonomisk lösning.

    Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

    Lasse Svensson, kyrkoledare Equmeniakyrkan, ordförande Sveriges kristna råd