Insändare

Öppen flygplats – utan trafikflyglinje

Insändare ,

Svar på Ulf Åmans inlägg.

Så här är det Ulf Åman: Att Oskarshamn ska fortsätta ha en öppen flygplats är inte – jag upprepar – är inte lika med att behöva starta upp en egen trafikflyglinje. Även om summan 200 miljoner kronor är ett diskussionsämne i sig, blir den inte relevant då.

Sedan undrar jag om Ulf Åman vet hur flygplatsens status är idag? Får man starta och landa, det vill säga är flygplatsens tillstånd redan upphävda? Jag skulle inte tro att så är fallet, då är alltså den kostnaden för att ”starta upp” igen noll kr kronor. Vi vill ha kvar samma banlängd, då blir således kostnaden för banförlängning noll kronor.

Men som sagt en trafikflyglinje och en flygplats är inte samma sak. När, om och varför kan vi inte börja enas om detta snart? Trodde ni verkligen inte att de skulle bli så här när det minst sagt halvluddiga underlaget till det snabba beslutet togs. Ska jag vara riktigt ärlig känner jag inte igen mig på några av de punkter du nämner varför vi vill ha kvar flygplatsen. Är dessa fabricerade? En flygplats har ett mervärde även utan linjeflyg. Finns faktiskt flera olika typer av flygplan och Oskarshamns flygplats är trafikerad av dessa. Fråga till exempel flygklubben, vilket värde Oskarshamns flygplats har.

Johan Danielsson