Insändare

Påskallaviksmötet blev ett totalt fiasko

Insändare Artikeln publicerades

Måndagens möte om nedläggningen av träffpunkten i Påskallavik var det ultimata fiaskot från kommunens sida.

En delegation med äldreminister Lena Hallengren (S) i spetsen och kommunalrådet Andreas Erlandsson (S), Anita Hultgren (S) och enhetschefen Katarina Bredhammar var inbjuden att diskutera nedläggningen och flytten av träffpunkten till Kyrkans hus två kilometer bort. Avsatt tid var 45 minuter, av vilka den första halvtimman åtgick till, att med förenade krafter, få ljudanläggningen att fungera, vilket helt misslyckades.

Därefter tog sjukgymnasten Mariela Halvarsson över och visade i 40 minuter något som kallades zumbadans, något som de församlade inte verkade intresserade av eftersom man kommit för att diskutera nedläggningen. Där efter pratade Lena Hallengren i cirka 10 minuter om pensionsskatten och bostadsbidrag, vilket inte heller var vad de församlade kommit för att höra.

Övriga inbjudna agerade som ett bihang till Lena Hallengren, något man har men lika gärna kan vara utan. Alla försvann, lätt och ljudlöst som en pension, och inte en fråga fick ställas om det verkliga skälet till varför de kommit och varför träffen skall läggas ned.

Men när man läser dagens tidning så finns svaret i en artikel om LSS-boendet i Påskallavik. Det befintliga LSS-boendet, det så kallade ”Heimdal” skall stängas och ett nytt byggas i träffens lokaler, en åtgärd som endast har ett enda syfte, att helt lägga ned dagverksamheten för de äldre. Varför skall man annars lägga ned en helt fungerande verksamhet i ”Heimdal”?

Jag tycker att det sätt på vilket kommunen agerat, visar på respektlöshet mot oss äldre som bor i ytterområdena och det sätt varpå det agerades under måndagen visar en total nonchalans mot de äldre. Vi vet att kommunen, av princip, inte kommer att ändra ett beslut, men av anständighetsskäl borde man kalla till ett nytt möte.

Besviken pensionär