Insändare

Pensionärsdikt från Nybro

Insändare Artikeln publicerades

Sommaren har kommit, våren blev kort

Vinterträdgården på Jutegården töade bort

Många tycker torget har blivit öde och tomt

Knallarna sviker och kunder med dom.

Lägg ut lite fågelfrö här och var

och vi får ha kajorna kvar.

I Storgatan nu vi har fått ett stopp

nu hoppas vi bara att trafiken skall stanna upp.

Att man även kan läsa det svenska språket

men vi har även sämre än en femteklassare

som sitter där i åket.

Dagarna närmar sig valet och vi skall lyssna

på det politiska talet som sedan skall

förverkligas i kommunfullmäktigesalen.

KLT:s hundrakort för oss pensionärer är toppen

varje dag kan vi åka till torget och kaffekoppen.

Utom om helgerna då kyrkorna hälsar oss välkomna

att få höra sanningens ord

det kanske inte skadar efter en vecka vid politikernas bord.

Så blev frågan om dagsmöten i fullmäktige avslagen

det blev dyrt

jag tror att man sover bättre på kvällen som beslutet har styrt.

Lyssna på oss pensionärer som i dag bara är till besvär

det är ingen hemlighet att vi mycket vet

arvodet är redan betalt men lyssna, det vore fatalt.

Börje Hermansson