Insändare

Personalen en viktig resurs för sjukvården

Insändare ,

Landstinget i Kalmar län ska minska behovet av bemanningsföretag och 2017 ska kostnaderna inte vara mer än maximalt 50 miljoner kronor enligt utlovat från den politiska majoriteten. Idag (13 juni 2017) är kostnaderna hela 148 miljoner kronor.

En av de första åtgärderna för att minska behovet av hyrpersonal var att drastiskt minska antalet vårdplatser. Nu står vi inför en vårdplatsbrist och redan idag ökar köerna inom många områden.

Läkarförbundets nationellt viktade arbetsmiljöenkät visar att tre av fyra läkare känner till patienter som lidit skada på grund av bristen på tillgängliga vårdplatser det senaste året i Sverige och fenomenet ser ut att öka för varje år som går. Förra året stängdes som mest 78 vårdplatser på sjukhusen i Kalmar län. Inför somrarna fasar man varje år för alltför många stängda vårdplatser, och frågan om huruvida de kommer att öppna efter sommaren.

Samtidigt såg vi förra året att akutmottagningen i Kalmar slog rekord i antalet patienter på grund av sommarstängningar och sommarneddragningar i sjukvårdens tillgänglighet i Kalmar med omnejd. Hur kommande somrar blir kan vi bara ana.

Mycket måste förändras om landstinget ska bli en bättre arbetsgivare. Anställningsvillkoren och arbetsmiljön måste förbättras och delaktigheten för sjukvårdspersonal måste öka. Satsningar på högre löner och bättre möjligheter till kompetensutveckling behöver bli verklighet. Läkarförbundet har i en nyligen presenterad studie visat på ett tydligt samband mellan fast läkarbemanning i primärvården och patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet.

I Kalmar län, precis som i resten av Sverige, får vi ständigt signaler om att bemanningen är otillräcklig. Ur dessa perspektiv behöver Landstinget i Kalmar län att gå från kortsiktiga till långsiktiga lösningar och då behöver man se över hela grundbemanningen. Man skulle behöva se över vilken kompetens som finns och hur mycket arbetstimmar som behövs på varje arbetsplats. Många avdelningar på sjukhusen löser de dagliga bemanningsbehoven med övertid för personalen. Det är inte hållbart över tid.

Samtidigt är skillnaderna i bemanning stora om man jämför verksamheterna på samma sjukhus, och ännu större om man jämför länets sjukhus. Det ska inte vara skillnad i arbetsbelastning beroende på var du jobbar inom landstinget. Idag är det till exempel stora skillnader i helgtjänstgöring, på ena avdelningen jobbar du varannan helg och på nästa var femte. Landstinget måste kunna ge alla sina anställda likvärdiga villkor, så är det inte idag. Annars är faran att det finns arbetsplatser som blir svåra att bemanna och vi får en tuff intern konkurrens. Något som vare sig gagnar personal eller patienter.

Det kan aldrig vara acceptabelt att det specialiserade omhändertagandet för stora sjukdomsgrupper påverkas negativt av en dålig grundbemanning. Det skulle bara resultera i att teamarbeten slås sönder och vårdkvaliteten riskeras. I värsta fall leder det till sämre patientsäkerhet.

Både sjukhusen och primärvården måste få rätt förutsättningar för bättre bemanning från början och skaffa en grundstruktur för att resurserna ska kunna sättas in och räcka till för att klara tuffare perioder som exempelvis sommarmånaderna. Vi moderater vill minska stressen och sjukskrivningarna. Vi vill att fler väljer att stanna kvar och fortsätta jobba i landstinget i Kalmar län. Därför vill vi skyndsamt, tillsammans med personalen, se över hur grundbemanningen i hela landstinget ska vara rustad för framtiden.

Malin Sjölander (M)

Monica Ljungdahl (M)

Lennart Hellström (M)