Insändare

Politikerförakt och oro för demokratin

Insändare ,

Liberalen Olle Wästberg fick uppdraget att ge förslag för att reformera demokratin. Han fann att den ”auktoritära populismen” blivit ett skrämmande inslag i vårt politiska landskap. Inte bara i vårt land utan i hela EU, för att inte tala om USA med Trump.

De politiska partierna tappar medlemmar, de traditionella folkrörelserna är på utdöende och den politiska eliten har svårigheter att vinna förtroende. En SOM-undersökning 2015 visade att partierna har det lägsta förtroendet bland alla samhällsinstitutioner. I medierna framställs partiledarna som ett slags gladiatorer som ska utmana varandra. Efter debatten avgör kommentatorerna vem som vann. Ska väljarna lägga sina röster efter någon form av poängräkning?

Klyftan mellan medborgarna/väljarna och den politiska eliten blir allt djupare. Väljarna får inte tillfälle att utrycka sin vilja i riktigt allvarliga frågor som vinster i välfärden och alliansfriheten. Värdlandsvtalet med Nato kuppades igenom utan debatt. Ratificeringen av FN-resolutionen om kärnvapenförbud skjuts upp till efter valet. Frågan om privata vinster i välfärden kommer att bli en kasperteater i riksdagen.

För att rätta till felaktiga väljaropinioner satsas åtskilliga miljoner för att driva igenom eliternas uppfattningar. Tankesmedjor, lobbyister, PR-konsulter, och med dem följsamma medier, driver kraftfulla kampanjer för att ta udden av obekväma opinioner.

Den senaste överenskommelsen om pensionerna späder också på politikerföraktet och när en S-märkt talman tackar för sig vid 53 års ålder med en pension på 11 miljoner lär det inte minska.

Hans Skagerlind