Insändare

Politiska majoriteten kör över alla sakägare

Insändare ,

Vid senaste kommunfullmäktigemötet i Kalmar visade Socialdemokraterna med kommunalrådet Johan Persson i spetsen och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mattias Adolfson (S) sin maktfullkomlighet när man drev igenom detaljplanen för Oxhagen vid Kungsgårdsvägen, trots starka protester.

I majoriteten ingår förutom Socialdemokraterna även Centerpartiet och Vänsterpartiet men från deras ledamöter var tystnaden total när detaljplanen debatterades i kommunfullmäktige. Av majoritetens 36 ledamöter var det bara en som deltog i debatten. Vad tyckte de övriga 35 ledamöterna i knapptryckarkompaniet egentligen?

En detaljplan som innebär att sju ”höghus” skall byggas i ett grönområde som i Grönstrukturplanen utpekas ”som särskilt värdefullt i sin helhet”. Fullständigt vansinnigt! Ingen respekt visas för sakägare och boende som protesterat, ingen respekt visas mot tidigare av kommunfullmäktige beslutade dokument.

Jag har nu varit ledamot av Samhällsbyggnadsnämnden under drygt två år och kunnat se hur arbetet fungerar med detaljplanerna. Jag har dessutom försökt påverka utformningen av detaljplanerna för att minska ingreppen i grönområden och för att gå sakägare till mötes i betydligt större utsträckning. Men det har varit som att banka huvudet blodigt. Jag vill påpeka att det inte i första hand beror på tjänstemännen på Samhällsbyggnadsförvaltningen, utan det handlar om den politiska majoriteten i Samhällsbyggnadsnämnden som inte lyssnar.

  Som exempel kan nämnas detaljplanen för Spiggen vid Gröndalsvägen där jag yrkade på att spara grönytan norr om Gröndalsvägen från en återvinningscentral och från några radhus om 6-8 bostäder. Vilket innebar 6-8 bostäder mindre på det totala antalet om ca 170 bostäder i detaljplanen men också för att det skulle ge en säkrare skolväg för Lindöskolan och för den planerade nya grundskolan vid Brofästet. Återvinningscentralen ville jag flytta till skogsområdet mellan Brofästet och koloniområdet. Jag var ensam om denna uppfattning i nämnden. Ingen hänsyn togs heller till yttranden från sakägarna. Återvinningscentralens placering var viktigare än en säker skolväg för barnen! Helt makalöst! Nu har hela detaljplanen om 170 bostäder överklagats. Ett i mitt tycke fullständigt onödigt överklagande om majoriteten lyssnat på sakägarna i större utsträckning, istället för att köra över dem.

  Detaljplanen för Oxhagen kommer med allra största sannolikhet överklagas av de boende i området. När man dessutom ser det i ljuset av att detaljplaner för ca 1 500 bostäder beslutades under 2016 och att RIFA-tomten i samma område nu är på gång med ytterligare 600-700 bostäder samtidigt som ca 1 100 bostäder är på gång vid Snurrom och norra Vimpeltorpet kan knappast trycket vara så stort att detta grönområde vid Oxhagen/Kungsgårdsvägen måste tas i anspråk för bostäder.

  Det är sorgligt att se hur lite hänsyn som tas till sakägare/medborgarna i dessa medborgardialoger, samråd och granskningar i samband med att en detaljplan tas fram och hur den politiska majoriteten kör över alla sakägare då de vet att de i slutändan i 99 fall av 100 får igenom detaljplanen i högre instanser.

  Lika sorgligt är att de så kallade oppositionspartierna Moderaterna och Liberalerna ställde sig bakom denna groteska detaljplan för Oxhagen och Spiggen vid Gröndalsvägen. Alliansen i Kalmar är minst sagt splittrad och bedriver knappast vad man skulle kunna kalla för en opposition värd namnet. Det är snarare en allians i förfall, som dessutom genom sitt agerande förstärker Johan Perssons maktfullkomlighet!

  Det påstås att Astrid Lindgren sagt att när inte personer med makt lyssnar på folket, är det dags att byta ut dem. I Sverige har folket den möjligheten vart fjärde år och nästa gång är i september 2018.

  Thoralf Alfsson (SD)