Insändare

Representerar mer politik än vetenskap

Insändare ,

Svar på Lars-Erik Andervads inlägg.

Jag påstår enligt Andervad att FN:s klimatpanel IPCC har fel om sambandet utsläpp – klimatförändringar. Det är fel. Jag skrev att de inte vet vilket sambandet är trots 30 års arbete – det är en viss skillnad. Trots detta har de offentliggjort ekvationer för dessa samband.

IPCC står för Intergovernmental Panel on Climate Change. Intergovernmental betyder mellanstatlig. Det är alltså en politisk sammanslutning. Panelen består av tre arbetsgrupper och en brokig blandning från FN:s medlemsländer varav majoriteten är dysfunktionella som exempelvis diktaturer. De sistnämnda förhandlar (!) fram en sammanfattning av de tre arbetsgruppernas resultat till ett dokument avsett för politiker och media. Det säger allt om den vetenskapliga nivån. Det finns ingen seriös vetenskaplig disciplin där man kan förhandla fram vetenskapliga resultat

I Paris enades man om frivilliga utsläppsbegränsningar fram till 2030 omfattande 56 Gt (Gigaton). Det är mindre än en procent av behovet på 6000 Gt enligt IPCC:s formler. Det betyder att mer än 90 procent av de minskningar som skulle säkra temperaturmålet skall vidtas efter 2030. Så bråttom som svenska miljöaktivister påstår är det tydligen inte. Det blir heller inga påföljder för de som inte uppfyller sina åtaganden. Vad betyder då ”juridiskt bindande” i praktiken? Utomlands betecknar man Parismötets resultat som ”agreement” eller ”accord” - överenskommelse och inte ”treatment” - avtal. USA:s president Obama ville undvika ett avtal då han säkerligen var fullt medveten om att han aldrig skulle få det godkänt på en republikanskt dominerad hemmaplan. Även nu förbigår Andervad med tystnad det faktum att flera stora länder kommer att kraftigt öka sina utsläpp till 2030.

Lennart Back, före detta adjunkt i maskinteknik