Insändare

Sämre miljö för Torsås förskolebarn

Insändare ,

Torsås kommun har tidigare varit noga med att sprida ut förskolorna i olika områden av samhället.

Nu vill vissa partier samla alla förskolorna i samhället i Mjölnerskolan.

Det kommer att uppstå problem när så många föräldrar kör bil till samma ställe. Barnen är inte så långa som vuxna, de får gå och andas in bilavgaserna.

Vi måste få ett hållbart samhälle med bättre miljö för barnen. Nu går det åt fel håll.

Jan-Erik Persson

Medlem i SNF