Insändare

Såsom i en spegel

Insändare Artikeln publicerades
Foto:Birgitta Ruthberg-Tillström

Fängelset och gamla vattentornet i Kalmar i fantastisk spegeleffekt i Systraströmmen.

Birgitta Ruthberg-Tillström fotograferade.