Insändare

Sjukdomen som drabbar förmögna

Insändare ,

En smittsam sjukdom som funnits länge i mänsklighetens historia har återigen blivit aktuell.

På latin heter den ego est non satitus. Fritt översatt så blir det ”jag blir aldrig nöjd” Ett annat namn på sjukdomen är thesaurussjukan (skattesjukan) Sjukdomen härjar främst bland topparna i näringslivet och människor med stora förmögenheter. Några av sjukdomens symtom är att man blir penningkär, inte känner sig rik och aldrig blir belåten.

I Sverige har man försökt bota sjukdomen med sänkta skatter såsom borttagandet av arvsskatt, förmögenhetsskatt, fastighetsskatt . Rut- och Rotsubventioner har införts för att lindra smärtan hos de drabbade. Trots detta så söker sig de drabbade till paradis som exempelvis Bermuda, Caymanöarna och Schweiz. Ja, listan kan göras lång över deras sökande efter medicin för att lindra sin smärta.

Dessa stackare får ingen ro i kroppen, trots frånvaro av fysiska skador. Sjukdomen sitter i deras oförmåga att känna solidaritet med svagare grupper och en rädsla för att bidra till andra människors trygghet. Hjälpen för dessa människor är insikten ”jag kan aldrig bli rik förrän jag är nöjd”.

Hasse Axelsson